Yasin Patisserie - Ziyabey Cd. 48/A

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Yasin Patisserie

Address :

Ziyabey Cd. 48/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9897
Postal code : 06420
Website : https://yasin-pastanesi.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ziyabey Cd. 48/A, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
K
Kerim Arslan on Google

Pastaları güzel devamlı alıyorum...
I get the cakes all the time...
C
Cesur Negizoglu on Google

Çok güzel
very nice
I
Isa Gungor on Google

Cok guzel urunleri ve calisanlari var guler yuzlu
They have very nice products and employees with a smiling face
N
NİGAR.D. BABAYİĞİT on Google

Yemek sepeti üzerinden karışık ekler söyledik geldi orta ayarda ürünün kalitesine göre pahalı
We said mixed additions over the food basket, arrived at medium setting, expensive for the quality of the product
U
Ugur Isık (sesinmutluhali) on Google

Güzel ancak ürün çeşitliliği artirilirsa çok iyi olur teşekkür ederim
Good, but it would be great if the product variety was increased. Thank you
I
Ismail Safa Atay on Google

Pastada kalite arıyorsanız tek geçerim. Evde daha iyisini yapamazsınız. Yıllardır aynı yerde. Fiyatlar uygun.
If you're looking for quality in the cake, I'm the only one. You can't do better at home. He's been in the same place for years. Prices are affordable.
h
hakan baser on Google

Küçük lüğümden beri bildiğim 30 yıldan sonra tekrar ziyaret ettiğim adres
I've visited again after 30 years since I was a minor
H
HüseyinGazi Tv on Google

Klasik ekonomik steril
Classic economical sterile

Write some of your reviews for the company Yasin Patisserie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *