Sütlaç'cım - Hamsiköy - Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 15/B

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Sütlaç'cım - Hamsiköy

Address :

Nasuh Akar Mahallesi, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 15/B, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9988
Postal code : 06520
Website : https://www.instagram.com/sutlaccimbalga
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Nasuh Akar Mahallesi, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 15/B, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Erkin Eren on Google

Sütlaç oldukça başarılı Trabzon da daha güzeli yedik ancak birçok Karadeniz de satılan hamsi köy sütlacından daha iyidir
Rice pudding is quite successful.
A
Abdullah AKBULUT on Google

Sütlaç çok lezzetli 1 tane az gelebilir porsiyonlar biraz küçük ben 2 sütlacı tek oturuşta bitirdim.Hamsiköyden geldiğini söylüyor işletme sahibi sütü gerçekten lezzetli
The rice pudding is very delicious. 1 may be small, the portions are a bit small. I finished 2 rice pudding in one sitting. The owner says he comes from Hamsiköy, and his milk is really delicious.
K
Küçük Omar on Google

sadece 21 tlye çok lezzetli bir sütlaç yedim. porsiyonu da yeterince büyüktü kesinlikle denenmeli.
I ate a very delicious rice pudding for only 21 TL. the portion was also big enough, it should definitely be tried.
M
Mehmet Cellek on Google

Hamsi köyün gerçek sütlaç tadını burada buldum. Dilim pastaları da harika. Keçiören'den tatlı yemeye gittiğim oluyor. Yakınsam zaten uğruyorum ?.
I found the real rice pudding taste of anchovy village here. Slice cakes are also great. Sometimes I go to Keçiören for dessert. If I'm close, I'm already stopping by ?.
m
merve kuru on Google

Sütlaç güzel, lakin buradaki menü fiyatı 10 TL güncel fiyat 22 TL bu sebepten kizdim. Güncel menüyü ekleyin lütfen. Her daim yakışandan taraf olmak lazim
The rice pudding is good, but the menu price here is 10 TL, the current price is 22 TL, so I was angry. Please add the updated menu. You should always be on the side of what suits you.
M
Malik Kuru on Google

Sütlaç güzel Lakin fiyat burada 10 TL güncel 22 TL . Söyledim ,arkadaş eski fiyat menüsü olduğunu söyledi. Güncellenmesi gerektiğini söyledim . O sebeple üzüldüm, kızdım. Masalar biraz daha temiz olmalı .
Rice pudding is nice But the price here is 10 TL, current 22 TL. I told him, friend said it was old price menu. I said it needs to be updated. That's why I was upset and angry. Tables should be a little cleaner.
e
esin erhan on Google

Çokkkk güzel çokkkkk beğendim lezzetliydi sütlaç harikaydı mutlaka tadın derim buz gibiydi bildiğiniz ev sütlacı tam kıvamında??gül şerbeti çok güzel tatmalısınız muzlu sütlacı da sevdim tadabilirsiniz kesinlikle gelin derim sütlaçlar Hamsiköyden geliyormuş ?
Verykkk beautiful verykkkk I liked it it was delicious rice pudding was great you should definitely taste it my skin was ice cold the home rice pudding you know is just the consistency
D
Dorukhan Okçu on Google

Great place to visit. Small and friendly Sütlaç shop! (a Turkish milky delicious dessert with fruit concept )

Write some of your reviews for the company Sütlaç'cım - Hamsiköy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *