Antepli Şireoğlu - 1425. Cd. No:15 D:C

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Antepli Şireoğlu

Address :

1425. Cd. No:15 D:C, 06520 Çankaya/İstanbul, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06520
Website : http://www.facebook.com/anteplisireoglu
Categories :
City : Çankaya/İstanbul

1425. Cd. No:15 D:C, 06520 Çankaya/İstanbul, Turkey
S
Samsung Samsung on Google

M
MİA ' nın Maceraları on Google

Anlatilmaz tadilir
Taste untold
i
ismail büyükkaya on Google

Temiz nezih lezzetli ve guleryuzlu mekan
Clean, decent and guleryuzlu venue
t
turan “turanburada” hacıfettahoğlu on Google

Ulan niye kapattınız. Lezzetli bir mekandan olduk
Why did you shut down Ulan? We are from a delicious place
S
S. Erdoğan on Google

bütün kadayıf tatlıları; özellikle de fıstıklı peynirli künefesi enfesss ??
all kadayif desserts; especially the pistachio cheesecake enfesss ??
M
Mustafa Boztoprak on Google

Süper bi mekan... ölmeden önce gidilecek yerler arasında
A super place ... before you die, among places to go
Z
Zehra Benli on Google

Çok ukala çalışanları var. İnanılmaz gereksiz saygısızlar. Aynı zamanda sunumları da rezalet. Gitmeyenler için kayıp değil. Bir kez daha asla gitmem.
They have very cocky employees. They're incredibly unnecessary disrespectful. At the same time, their presentations are disgraceful. It is not lost for those who do not go. I never go again.
A
Abdülkerim DÜLGER on Google

Baklava yerine ne idugu belli olmayan şeyleri yemisiz yıllarca. Efsane bir lezzet. Hafifçe ılık baklava servisi muhteşem.
Instead of Baklava, the things that are not clear are for years without eating. A legendary flavor. The slightly warm baklava service is amazing.

Write some of your reviews for the company Antepli Şireoğlu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *