Gaziantepli Erol Usta - Sokullu Mehmet Paşa Cd. 180/B

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Gaziantepli Erol Usta

Address :

Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Cd. 180/B, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06460
Website : https://gazianteplierolusta.com/gaziantepli-erol-ustanin-hikayesi/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Cd. 180/B, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
T
Tavsiyeci Gezgin on Google

Antep denince benim aklıma gelen orijinal tad ilk olarak "Katmer" dir. Gaziantepli Erol Usta'da tadına baktığım katmeri açıklamak gerekirse: Çıtır çıtır incecik bir hamur içerisinde antep fıstığı ile dolu kendi yaptıkları hafif kaymak... Böyle olunca küçük kare katmer dilimleri çay eşliğinde bir bir gömüldü :) Gelin, deneyin, tavsiye ederim ?
The original taste that comes to my mind when I say pistachio is "Katmer" first. To explain the layer I tasted in Gaziantep Erol Usta: In a crunchy thin dough filled with pistachios, they made their own light cream ... So small square katmer slices were buried one by one with tea :) Come, try, I recommend tavsiye
g
gastroservet on Google

Kısa ve öz yazacağım; Ankara'daysanız ve eğer Gaziantepli Erol Ustada künefe yemediyeseniz, siz henüz künefe yememişsiniz. Dengeli, çıtır çıtır, hafif ve lezzetli. Herkese bir tane söylemeyi unutmayın, çünkü paylaşmazsıznız.
I will write succinctly; If you are in Ankara and you haven't eaten künefe at Gaziantep's Erol Usta, you haven't had künefe yet. Balanced, crunchy, light and tasty. Don't forget to tell everyone one, because we don't share.
O
Osman ARSLAN on Google

Küçük, şirin bir aile işletmesi. Katmer müthiş ✌️ Gaziantep'deki katmerciler kadar iyi. Fiyatlar lezzetine göre uygun. Fiyatlar 8 Şubat 2020 / 1 porsiyon katmer 17TL 18 Ekim 2020 / 1 porsiyon katmer 23,5TL
It's a small, cute family business. Katmer is awesome ✌️ It is as good as the katmerciler in Gaziantep. Prices are affordable according to taste. Prices 8 February 2020/1 portion of katmer 17TL 18 October 2020/1 portion of katmer 23,5TL
E
Ebubekir Özdemir on Google

Ankara'da gerçek Künefe yiyebileceğiniz tek adres. Sipariş sonrası taze ve sıcak hazırlayıp sunum yapan, kaliteli malzeme kullanan güvenle tercih edebileceğiniz bir işletme..
The only address you can eat real Kunefe in Ankara. An enterprise that prepares and presents fresh and hot after ordering, using quality materials, you can safely choose ..
E
Eda Yılmaz CÖMERT on Google

Tadı tam kıvamında ellerine sağlık usta
The taste is in its full consistency, well done master
S
Serdar Tell (AST2000) on Google

Ankara’da kesinlikle tadılması gereken künefe ve katmer yerlerinin başında geliyor. Bir aile işletmesi olması bence en önemli artısı
It is one of the top künefe and katmer places that should definitely be tasted in Ankara. I think the most important advantage is that it is a family business.
M
Mine Duras on Google

Arkadaşlarla google yorumlarını okuyarak gittik 4 kişi 2 katmer 2 künefe söyledik 160₺ ödedik süt ikram olarak geliyor. Katmer çok güzeldi şerbetli tatlıların belli bir süre sonra baydığı o aşırı ağır şerbeti yok hafif çıtır güzeldi. Ama künefe için aynı yorumu yapamadık açıkcası 4 ünüze de çok ağır geldi katmerdeki tadı alamadık. Mekan samimi, lüksten uzak mahallenizde gidebileceğiniz bir tatlıcı gibi
We went with friends by reading google comments. Katmer was very nice. But we couldn't make the same comment for künefe, it was too heavy for all 4 of you, we couldn't taste the katmer. The place is like a sweet shop you can go to in your intimate, far from luxury neighborhood.
Y
Yunus Emre Polat on Google

I tasted katmer (crisp flaky pastry) it was delicious. Unfortunately you must order before 1 hour for icli kofte (stuffed meatballs) I will try it next time.

Write some of your reviews for the company Gaziantepli Erol Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *