Hatay künefe - İzmir-2 Cd. 34 B

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Hatay künefe

Address :

İzmir-2 Cd. 34 B, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06420
Categories :
City : Çankaya/Ankara

İzmir-2 Cd. 34 B, 06420 Çankaya/Ankara, Turkey
Ç
Çağatay Aktürk on Google

Mükemmel lezzet porsiyonlar ideal
Perfect taste, perfect portions
E
Erdem Tosun on Google

Sanki Antakya da künefe yiyormuş gibi harika bir künefe çok başarılı
A great künefe as if you are eating künefe in Antakya, very successful
d
defneli saatler on Google

Sıradan bir mekan.
Ordinary place.
I
Ishak özen on Google

Ankara da başka künefe yapan yer bilmiyorum.Burası merkezde ve künefesini beğeniyoruz
I don't know any other place that makes künefe in Ankara. This place is in the center and we like its künefe.
g
gülnur kaptanoğlu on Google

Hatay Künefe yöresel ürünler satan Hatay künefesi mi bizzat yapan yerdir fiyatları da Uygundur çay ve kahve içebilirsiniz
Hatay Kunefe is a place that sells local products, is it a place that makes it personally. The prices are also suitable. You can drink tea and coffee.
F
Furkan Demir on Google

Tek işi künefe olan bir yer için çok vasat yediğim en kötü künefe lokantalardaki hazır künefe daha iyi diyebilirim hele çayını hiç konuşmuyorum bule.
For a place whose only job is künefe, I can say that the worst künefe I've ever eaten is better than the ready-made künefe in restaurants, especially I don't talk about tea at all.
ت
ترند الأعمال on Google

Great taste
D
Daniel Damus Mustafa on Google

It is really delicious kunefe You should have to try it at least once. Big thumbs up for the Kunefe

Write some of your reviews for the company Hatay künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *