Gaziantepli Durdu Usta - Bosna Hersek Cd. No:22

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Gaziantepli Durdu Usta

Address :

Bosna Hersek Cd. No:22, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bosna Hersek Cd. No:22, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Ethem on Google

2 kişi fotoğraftaki katmerden yedik. Simit katmer üstünde fıstıklı dondurma topları yanında da meyveler vardı Fiyatı 80TL idi iki kişiliğin. Yemeye doyamadık tavsiye ederim?
2 people ate from the katmer in the photo. There were pistachio ice cream balls on the bagel katmer, and fruits as well. The price was 80TL for two people. We can't get enough of it, I recommend it?
U
UMRAN KILINC (umran) on Google

Yorumlara bakarak gittiğimiz bu yer Gaziantep'in gerçek lezzetlerini barındırıyor. Tatlıları gerçekten muhteşem. Tatlı öncesi gelen meyve ikramları da zengin. Mekan olarak ise açık ve kapalı alanı da bulunmakta. Biz yaz diye açık alanda oturduk. Elemanlar hızlı, yardımsever ve işini iyi yapıyordu. Gerçekten 5 yıldızı hak ediyor.
This place we went by looking at the comments contains the real flavors of Gaziantep. Their desserts are truly amazing. Fruit treats before dessert are also rich. There is also an indoor and outdoor area. We sat outside in the summer. The staff were fast, helpful and did their job well. It really deserves 5 stars.
M
Mehmet Buğra Su on Google

Simit Katmer Ankara'da yediğimiz en iyi simit Katmerdi. İçi bol kaymaklı fakat şekeri biraz fazla geldi tamamen şekersiz olsa iki porsiyon bile yenir. Usta müşterilerle çok ilgili ve samimi. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz.
Bagel Katmer The best bagel we ate in Ankara was Katmer. It has a lot of cream inside, but its sugar is a little too much, even if it is completely sugar-free, it can be eaten in two portions. Master is very concerned and sincere with customers. Thank you, we wish you success.
M
Mahmut BUDAK on Google

Tavsiye üzerine guzergahimizi değiştirerek gittiğimiz yer ama bir daha gitmeyi düşünmeyiz.fiyat olarak mahalle arası kinefecilere göre yüksek bekleme süresi uzun simit katmer söyledik üzerine serpilen toz şekerler ağzımıza geldi.
It is the place we went to by changing our route upon recommendation, but we would not think of going again. We said that the price was higher than the kinefe sellers in the neighborhood, the waiting time was longer, and the powdered sugar sprinkled on it came to our mouth.
A
Abdullah Burak Saltan on Google

Not good
F
FLYBOARDTEAM on Google

Nice place to have a good Coffee
s
sertan cengiz on Google

Desserts were good, stuff were nice, place was neat and clean, my only complaint was the musics playing in the background.
K
Karim Soliman on Google

Good taste but not wow! Just okay. They serve some pistachios and fruits with the orders which is good. The place’s decoration is good but the music is horrible! The staff was friendly but very hasty and wanted to take the plates so quickly for no reason. The place was empty but they were still very hasty.

Write some of your reviews for the company Gaziantepli Durdu Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *