Kadayıfçı Abdullah - Dikmen Cd. No:365 D:10

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Kadayıfçı Abdullah

Address :

Malazgirt, Kadayıfçı, Dikmen Cd. No:365 D:10, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06450
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Malazgirt, Kadayıfçı, Dikmen Cd. No:365 D:10, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
B
Bahar Kendigelen on Google

Her seferinde karşılaştığımız güler yüzle en favori kadayıfçımız , özellikle soğuk baklavası bir harika
Our favorite kadayif with a smiling face we meet every time, especially its cold baklava is wonderful.
e
eray özcan on Google

Dondurma sı ve soğuk baklavası güzel tavsiye ederim. Yıllardır aynı çizgide olan tam bir esnaf muhakkak deneyin.
I highly recommend the ice cream and cold baklava. Be sure to try a full tradesman who has been in the same line for years.
C
Ceyhun Candemir on Google

Her zaman iyi kalite...hızlı teslimat...
Always good quality...fast delivery...
i
ilker oral on Google

Tatlıları çok güzel şerbeti az, tatlıya düşkün olanların mutlaka gitmesi gerekir. Diyarbakır da ki kaliteyi ve lezzeti burada da gördüm. Dükkan sahiplerine teşekkürlerimi sunarım.
Desserts are very good, they have little syrup, those who are fond of sweets should definitely go. I saw the quality and taste in Diyarbakir here as well. I would like to thank the shop owners.
d
duygu yıldırım on Google

Tatlıya çok düşkün biri olarak kolay kolay beğenmem ama burası bir harika elit kişilerin kaliteden anlayan kişilerin kesinlikle memnun kalacağı bir mekan samimi bir ortam ilgili çalışanları ve lezzetli tatlıları e daha ne olsun ??
As someone who is very fond of sweets, I don't like it easily, but this is a place where people who understand quality will definitely be satisfied with a great elite, a friendly atmosphere, concerned staff and delicious desserts, what more do you want ?? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S
Selçuk Kara on Google

Oğlum ile gittim. Hazir donmuş olandan yapılıyor beğenmedim. Fiyat 20 tl..
I went with my son. It is made from ready-made frozen one, I did not like it. The price is 20 TL..
a
abdurrahman erdal on Google

Gölbaşı ve Dikmen şubelerinden soğuk baklava aldım. Lezzet olarak birçok yerden çok iyiydi, kadayıfın da bir çok çeşidini bulabilirsiniz.
I bought cold baklava from Gölbaşı and Dikmen branches. In terms of taste, it was very good in many places, you can find many varieties of kadayif.
Ş
Şahin KIY on Google

Super

Write some of your reviews for the company Kadayıfçı Abdullah

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *