DAMAK KADAYIF KUNEFE - Dikmen Cd. 167 B

4.4/5 based on 8 reviews

Contact DAMAK KADAYIF KUNEFE

Address :

Dikmen Cd. 167 B, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06450
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. 167 B, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Emrah Özmeral on Google

Çok temiz ve güleryüzlü aile yeri. Mutlaka tadına bakın..
Very clean and friendly family place. Make sure you taste it ..
e
emre karadeniz on Google

Süper kadayiflari uzun zaman oldu bu lezzeti tatmayali gerçekten harika
It has been great to taste this flavor for a long time.
e
emilović on Google

Ürünler çok taze ve lezzetli... Personel güleryüzlü..
The products are very fresh and delicious ... Staff are friendly ..
K
King Gorilla on Google

Harika kufene yapıyorlar tavsiye ederim
They make great kufene, I recommend it
P
Pembe Özen on Google

Sıcak, samimi, güler yüzlü hizmet sunuyorlar, ürünler de kaliteli ve hesaplı daha ne olsun?
They offer warm, friendly and friendly service and the products are high quality and affordable.
M
Mehmet Haldun ATAKENT on Google

Hesaplı, Taze ürünlerin güler yüzle servis edildiği küçücük bir mekân. Daim olur inşallah.
Cheap, smiling a tiny place that serves fresh products. I hope it happens.
A
Aykut Asaf Bircan (İndirKaydol) on Google

Mersin, Adana ve Hatay da yaşamış olanlarin beğenmeyeceği kalitede künefesi var. Garsonlar ilgili ve güler yüzlü.
Those who lived in Mersin, Adana and Hatay have a künef of quality that they will not like. Waiters are concerned and friendly.
a
altın yüzük on Google

Hiç taze maze ayağı yapmasın yorum yapan arkadaşlar belliki yakın çevreleri yorum yapmış... Aldığımız şeyler saman gibi hiç mi hiç tadı tuzu yok ayrıca bayat....
No fresh excuse to get make up Commenting on the close circles of friends have commented certain things ... we received no further you ever tasted stale salt, such as hay ....

Write some of your reviews for the company DAMAK KADAYIF KUNEFE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *