Künefeci Nurullah Usta

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Künefeci Nurullah Usta

Address :

Yunus Emre Cd. No:88/G, 06290 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Yunus Emre Cd. No:88/G, 06290 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Ahmet Ç on Google

Mükemmel bir ilgi fevkalade alakadarlık ve güleryüzle karşılanmak.
To be greeted with an excellent interest, extraordinary care and smiles.
M
MEHMET EMİN TAZECAN on Google

Künefe yediğim tek yer
The only place I eat in kunefe
b
bekir karaköse on Google

Gelin birde burda künefe tadın etlik zeugma künefeye 5 basar 5
Come and taste the künefe ete zeugma küneyeye 5 presses 5
k
kiymet vatansever on Google

İkram ve künefe şahaneydi . Guler yüzlu personeliyle tam bir aile yeri . Ellerinize sağalik usta???
The catering and kunefe was fantastic. It's a complete family place with its gullible staff. Health master in your hands???
M
Murat Güler on Google

Lezzetli ve güzel. Bir sürü yan ürünle şişirilmemiş künefe tadına varmak isterseniz iyi bir tercih.
Delicious and beautiful. It is a good choice if you want to taste uninflated kunefe with lots of by-products.
Ç
Çok Yönlü Yaşam on Google

Nurullah Ustanın tatlı sohbeti güler yüzü insanı doyuruyor.Tatlirada cabası...Birde tatlarında bizzat şeker kullandığını belirtti.Cogu tatlısının glikoz şurubu kullandığı günümüzde denemenizi tavsiye ederim.
Nurullah Master's sweet talk smiling face feeds people.Tatliriraşada ... One of the flavors of sugar in person said that he used sugar syrup syrup today I recommend you try.
A
Ayhan Karakoç on Google

Kunefenin peyniri filan çok basarisizdi, erimemisti ve yemek için bıçak kullanmak zorunda kaldık. Peyniri künefe peyniri değil de sanki tost peyniri gibi birşeydi. Ayrıca kağıttan tatlı paketinde künefe mi getirilir. Siparişle ilk defa deneyelim dedik, tekrarı olmaz.
The cheese of Kunefe was very unsuccessful, it did not melt and we had to use a knife to eat it. Its cheese was not künefe cheese, but something like toasted cheese. In addition, künefe is brought in the paper dessert package. We said let's try it for the first time with the order, it will not be repeated.
T
Tayfun bahadır on Google

,künefe baklava dondurma KADAYIF özelikle efsane ikramsiz göndermezler güler yüzlüler teşekkür ederiz ??
, künefe baklava ice cream KADAYIF especially the legend they do not send without treats, thank you, smiling faces ??

Write some of your reviews for the company Künefeci Nurullah Usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *