Zeyrekoglu Baklavacı

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Zeyrekoglu Baklavacı

Address :

1773. Cadde No:59 D:c, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98998
Website : https://zeyrekoglu-baklavac.business.site/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

1773. Cadde No:59 D:c, 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
N
Nesrin Kus on Google

Yediğim en berbat baklavaydı
It was the worst baklava I've ever eaten
R
RaHmİ Askl on Google

İlgi alaka güzel çok tesekkurler
Thank you very much for your interest and relevance.
A
Ayaz Trkogl on Google

Glikoz olmaması en güzel yani benim için teşekkürler
It is best to have no glucose, thanks for me
İ
İrem Ayaşlı on Google

Yemek sepetinden sipariş verdim ve GELMEDİ!!!
I ordered from the food cart and it DID NOT COME !!!
B
Bekir İLTER on Google

Etimesgut alsancak şubesinden bugün alışveriş yaptım personel çok ilgili tatlılar fiyatlarına göre mükemmel Ankara heryerinde şube açmanız gerekir özellikle Kızılay veya sihhiyede Ankara gerçek baklava görsün
I shop today from the Etimesgut alsancak branch, the staff is very good according to the relevant desserts prices.
D
Dilek Arpaçay Baturay on Google

Yediğim en güzel soğuk baklavaydı:) en benim diyen baklavacılarda yedim ama burası taze ve dolu doluydu
It was the best cold baklava I have ever eaten :) I ate it in baklava shops that say it is the most but it was fresh and full
O
Osman GEREDELİ on Google

Bu gün Alsancak Mahallesi mehmet akif ersoy şubenizden son kalan şöbiyetin hepsini aldım fakat, ürününüz maalesef taze değildi. Sanırım dünden kalmış.
Today, I bought all of the last fury from your Alsancak Mahallesi mehmet akif ersoy branch, but unfortunately your product was not fresh. I think it's up from yesterday.
G
Gökhan Özener on Google

Onceden guzeldi. Simdi cevizli baklavada ceviz yok, fistikli baklavada fistik. Eeeee yersenn...
It was beautiful before. Now there is no walnut in walnut baklava, pistachio baklava with pistachio. Eeeee if you eat...

Write some of your reviews for the company Zeyrekoglu Baklavacı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *