Gaziantep Kadayıf- Künefe - Gaziantep Kadayıf- Künefe

5/5 based on 1 reviews

Contact Gaziantep Kadayıf- Künefe

Address :

06946 Sincan/Ankara, Turkey

Postal code : 06946
Categories :
City : Sincan/Ankara

06946 Sincan/Ankara, Turkey
Z
Zehrem Mobilya on Google

Yakin çevremizin esnaflarından dukkanin calisma saatleri uzun temiz leziz mutfağını bilmiyorum ama satış yeri temizlik şartlarına uygun üretiliyor arada kalmasından dolayimi bilinmez hakkı olan ilgiyi görememekte pandemi sonrası oturma alanını büyütürse iyi olabilir sanırım toptan kurumlara vermekte ellerine sağlık ustaların tatlı demek mutluluk demek mutlu olmamızı sağlayan ustalara teşekkür ederizzz
I do not know the clean and delicious cuisine of the shop from the tradesmen of our neighborhood, but the shop is produced in accordance with the cleaning conditions, but the shop is produced in accordance with the cleaning conditions.

Write some of your reviews for the company Gaziantep Kadayıf- Künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *