Bağdatlı Tatlı Börek - Dikmen Cd. No:328-A

5/5 based on 8 reviews

Contact Bağdatlı Tatlı Börek

Address :

Dikmen Cd. No:328-A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06460
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No:328-A, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Hasan Gürdal on Google

Mükemmel lezzet.
Excellent flavor.
Y
Yahya Y on Google

Efsane tatlısıyla vazgeçilmezimiz
Our indispensable legend sweet
A
Ali Naci YILIK on Google

BU TATLIYI YEMEYEN TATLI YEDİM DEMESİN.... İNANILMAZ....
WHO DOES NOT EAT THIS SWEET, DO NOT EAT THE SWEET ... UNBELIEVABLE....
C
Ceylan Korkusuz on Google

Muhteşem tatlılar özel tatlar güler yüzlü profesyonel hizmet
Fabulous desserts, special flavors, friendly professional service
H
Hasan Tecimel on Google

Tatlısı Efsane lezzet, bilen bilir de yemeyen bilmez, börekler de başarılı, fiyatları makul seviyede, tavsiyedir
The legendary flavor of the dessert, who knows and does not know who knows, pastries are also successful, prices are reasonable, advice
Y
Yücel Aydın on Google

Lezzetli ürünler.
Delicious products.
o
osman tecimel on Google

Bağdat tatlısı, Ankara’nın gelenekselleşmiş, tadı bozulmamış klasiği. Yedikçe doyamıyorsunuz. Tatmadan anlayamazsınız. Börekleri, hele mercimekli kol böreği inanılmaz. Kahvaltımın vazgeçilmezi..
Baghdad dessert is the traditional, unspoiled classic of Ankara. You can't get enough. You can't understand without tasting. The pastries, especially the lentil arm pastry are incredible. An indispensable part of my breakfast ..
Y
Yasin Badir on Google

Böreklerinin ve tatlılarının taze ve lezzetli olduğunu duyup atlayıp gittiğim ve iyiki de gelmişim dediğim yer. Mekan oldukça temiz ve ferah. Mercimekli ve peynirli börek denedim ikisi de oldukça başarılı. Devamında hızımı alamayıp Cevizli Bağdat tatlısı denedim, onu da çok beğendim. Personel oldukça kibar, güler yüzlü ve ilgili. Fiyatlar oldukça uygun ve fiyat kalite açısından kesinlikle tavsiye edeceğim bir mekan. Teşekkürler ?
It is the place where I hear that their pastries and desserts are fresh and delicious, and I jumped and said that I am good. The place is quite clean and spacious. I tried lentil and cheese pie, both of them are very successful. Afterwards, I could not take my speed and tried the Baghdad dessert with Walnuts, and I liked it very much. The staff is very polite, friendly and concerned. The prices are quite affordable and I will definitely recommend it in terms of price quality. Thanks ?

Write some of your reviews for the company Bağdatlı Tatlı Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *