Urfali Kebap

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Urfali Kebap

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd Fatih Apt D:No:127/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd Fatih Apt D:No:127/B, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
e
erol yermik on Google

Pidesi güzel.fakat içini hazırlayıp getirirseniz pide yapılan en güzel yerlerden biri
Its pita is good. But if you prepare it and bring it, it is one of the best places to make pita.
N
NARUTO on Google

yerlerde çöp var garsonun gelmesi 10dk buluyo
There is garbage on the floor, it takes 10 minutes for the waiter to arrive.
G
Gülbeyaz Eraslan on Google

Etliğin en güzel lokantası pidesi kebap ve lahmacunu harika teşekkürler
The best restaurant in meat, the pita, kebab and lahmacun are great, thank you
M
Mert Hızlı on Google

Kuşbaşılı pide gerçekten çok iyiydi. Uzun zamandır keyif alarak yediğim ilk kuşbaşılı pide oldu. Garsonlar da gayet kibardı.
The cubed pita was really good. It was the first cubed pita I've enjoyed in a long time. The waiters were also very polite.
S
Samuel Jackson on Google

Çiğ köfte gayet başarılı ancak pide kebap bölümü orta seviyede olduğu söylenebilir.
Çiğ Köfte is very successful, but it can be said that the pita kebab section is at a medium level.
H
Halil Balta on Google

Bence etlikğin en iyi restorantı
I think it's the best restaurant
O
ONLİNE OYUNCU yt on Google

Pidesinden Lahmacununa kadar çok güzel hep burayı tercih ediyorum ve kullandıkları malzemeler kaliteli öneririm
from the pita It's very good until the lahmacun, I always prefer this place and I recommend the materials they use are high quality
M
Mustafa yıldırım on Google

Toplu olarak pide içi hazırladım verdikleri miktarda hepsi çöpe gitti tuzlu olduğu için 1 tanesinin bile tadına bakmadan yapmışlar güya biberi acı almışım acısını azaltmak için kıyma veya domates eklemeyi akıl edemeyen Bi işletme
I prepared pita in bulk, in the amount they gave, they all went to the trash because they were salty, they made even one of them without tasting it, I think I took the pepper hot, a company that couldn't think of adding minced meat or tomatoes to reduce the bitterness.

Write some of your reviews for the company Urfali Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *