İrfan Usta Burma Kadayıf Pasta Salonu - İrfan Usta Burma Kadayıf Pasta Salonu

5/5 based on 2 reviews

Contact İrfan Usta Burma Kadayıf Pasta Salonu

Address :

06930 Sincan/Ankara, Turkey

Postal code : 06930
Categories :
City : Sincan/Ankara

06930 Sincan/Ankara, Turkey
Y
YUŞA Y. on Google

E
Erol Yıldız on Google

Güzel
Beautiful

Write some of your reviews for the company İrfan Usta Burma Kadayıf Pasta Salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Dogmazer Gida Arma Danışmanlık Temsilcilik Turizm Medikal San. Tic. Ltd. Şti. - 596. Sk. No:3/B By Usta Tekdemir Oto Yedek Parça Shell-diyarbakır 2 İstanbul Ciftci Mutfak - 3014. Sk. No:95 Ada Veteriner Kliği Osmaniye turkcell pendik Peksimet Kadıkalesi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj