Künefeci Hasan Masat

4/5 based on 8 reviews

Contact Künefeci Hasan Masat

Address :

Ayvalı, Meşhur Hatay Künefecisi, Gazze Cd., 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9777
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Ayvalı, Meşhur Hatay Künefecisi, Gazze Cd., 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
Ö
ÖMER SAĞNAK on Google

Yıllardır bayılarak yediğimiz bir tatlıcı ama dün aldığım tatlı sonrası hüsrana uğradım. Üstüne üstelik herkes tadına baksın diye misafirliğe götürdüğüm bir baklavaydi. Sekerlenmis bir baklavaydi kimse yiyemedi çok üzüldüm.
It's a dessert shop that we've eaten at for years, but I was disappointed after the dessert I bought yesterday. On top of that, it was a baklava that I took as a guest so that everyone could taste it. It was a candied baklava, no one could eat it, I was very sad.
S
Sinan “Yalnız kurt” Özbek on Google

Künefesi çok güzel ve güler yüzlü mekân sahibi var teşekkür ediyorum
There is a very nice and smiling place owner, thank you
B
Binnur Karahan on Google

Hatayda yediğim künefeler kadar lezzetli.Ankarada künefe yenilecek iyi yerlerden biri
It is as delicious as the künefes I ate in Hatay. One of the best places to eat künefe in Ankara.
E
Ergin Yıldırım on Google

5 para etmez dunku tatlıdan sonra birde kilosuna 130 TL diyorlar fıstık lı diyorsun fıstık bulana ask olsun 10 uzerınde 0
They say 130 TL for a kilo after a worthless dunku dessert.
K
Kerem Tokgöz on Google

Hayatımda yedigim en berbat künefe diyebilirim. Mekân zaten ucube gibi. Servis sıfır. Hizmet sıfır. Dikmen şubesi ile aralarında dağlar kadar fark var.
I can say that it is the worst künefe I have ever eaten in my life. The place is like a freak. Service is zero. Service is zero. There is a difference between the Dikmen branch and the mountains.
İ
İsa DEMİR on Google

6 7 yıldır gidiyoruz. ?Çok iyi çalışanları var. Fiyat performans noktasında her zaman performans fiyatın üstündeydi. Fakat en son gittiğimde fiyatlar artmış. Fiyat=performans denilir.
We've been going for 6 7 years. ? They have very good employees. At the price-performance point, performance was always above the price. But the last time I went, the prices went up. It is called price = performance.
G
GECE on Google

Artık sütü kestiler. Vermiyorlar. 30 liraya bir dilim pizza büyüklüğünde orjinal Hatay künefesini yiyebilirsiniz.
They've stopped milk now. They don't. You can eat the original Hatay künefe, the size of a slice of pizza, for 30 liras.
H
Harun ÖZKARAKAŞ on Google

Burada yiyeceğiniz künefe Ankara da yiyeceğiniz en iyi künefedir. Adana merkez şubesinde de yedim aynı kaliteyi Ankara da sunmalarına sevindim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
The künefe you will eat here is the best künefe you will eat in Ankara. I ate at Adana central branch and I am glad that they offer the same quality in Ankara. I definitely recommend it.

Write some of your reviews for the company Künefeci Hasan Masat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *