Bintat Baklava Börek - İvedik Cd. 564/B

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Bintat Baklava Börek

Address :

İvedik Cd. 564/B, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

İvedik Cd. 564/B, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
B
BEKİR GÜL on Google

A
AyazKaplan on Google

Bintat size iyi gelecek
Bintat will come to you

Write some of your reviews for the company Bintat Baklava Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Camlioglu Otomotiv Rota Başarı Eğitim Kurumları LGS - YKS - 1024. Sk. No:3 Tepekoy Ilkogretim Okulu Gürcükapı İş Merkez Sefa İklimlendirme Atom Isi Sistemleri Abba Ayakkabı Nesiltech Teknoloji Tic. Ltd. Şti. Sakarya İlkokulu DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj