Hazar Fırın - Incek Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv No:76/1

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Hazar Fırın

Address :

Incek Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv No:76/1, 06805 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Postal code : 06805
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Incek Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv No:76/1, 06805 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Ferhat Karakaya on Google

Hocam fiyatlariniz çok yuksek,özellikle acma poca simit hem küçuk hem pahalı.biz alt gelirli müşterileriniz olarak size hitap etmiyorsak özür dileriz
Sir, your prices are very high, especially acma poca bagels are both small and expensive. We apologize if we are not addressing you as your low-income customers.
S
Sevgi Kaya on Google

Yorumlara baktım hayrete düştüm. Gayet güleryüzlü insanlar. Kibarlar. Özellikle kasadaki beyefendi.. ancak Türk çalıştırsanız daha iyi olacak. Satan yabancı hiç bi dediğini anlamadım. Ürünlerin içeriğini bile bilmiyor. Lütfen ürünleri adamcağızlara denetin?
I looked at the comments and was amazed. Very funny people. They are kind. Especially the gentleman at the cashier.. but it would be better if you employ Turkish. I didn't understand what the foreigner Satan said at all. He doesn't even know the ingredients of the products. Please try the products to the buggers?
M
Murat Erol on Google

İncekte 24 saat açık nadir mekanlardan.Unlu mam.mandıra bakkal alışverişlerinizi burdan yapabilirsiniz.Köksal Bey Fikret Bey güler yüzlü mutlu esnaf insanlar ..sizleri sevdim Allah bol kazançlar versin...
One of the rare venues open 24 hours in İncek. You can do your grocery shopping from this place. Mr. Köksal Mr. Fikret, smiling and happy shopkeepers ... I loved you, may Allah give you a lot of profits ...
S
SEZGİN ÖZDEMİR on Google

tatlı fiyatları ürün içeriği ve lezzetine göre çok fazla.bu yüzden satmamis ve beklemiş ürünler dikkat çekmektedir.ekmekteki başarı tatlıda görülmemektedir.tatli ve pastalar için yoğun, lezzet yönünden beğeni kazandıracak zengin ve kaliteli içerikle uygun fiyat ,ürün satışı ve müşteri memnuniyetiyle fark yaratacaktır.monoton ve alışılagelmiş bir işletmeden fazlasını görmek dileğiyle iyi çalışmalar dilerim.
Dessert prices are too high according to product content and taste. Therefore, unsold and pending products draw attention. Success in bread is not seen in dessert. It will make a difference with its rich and quality content that will gain appreciation for sweets and cakes, reasonable prices, product sales and customer satisfaction. Monoton I wish you a good work and hope to see more than a conventional business.
E
Etienne De La Boetie on Google

nice bread
B
Bayram Erzurumluoglu on Google

Nice place to have owen baked food with friends and family
L
Liudmyla Yilmazturk on Google

Good bakery, sweets, tea. Food in the café is average minus, we didn't like it. Prices are average.
M
Mehrdad Hosseinpour on Google

Hazar Firin opened in 2018 and I've been frequenting this place for breakfast ever since. It is a very affordable place yet with high quality breakfast and other pastry products. There is a car park right in front of the place with plenty of seats to relax and enjoy your breakfast. Definitely worth a try.

Write some of your reviews for the company Hazar Fırın

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *