hatay yöresel ürünler ve künefe - saray Cumhuriyet mahallesi kırgız caddesi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact hatay yöresel ürünler ve künefe

Address :

saray Cumhuriyet mahallesi kırgız caddesi, Pursaklar/Ankara, Turkey

Categories :
City : Pursaklar/Ankara

saray Cumhuriyet mahallesi kırgız caddesi, Pursaklar/Ankara, Turkey
D
Davut Uzunosmanoğlu on Google

Kümefesi öz ikizlerin künefesine 5 basar.
His künefe presses 5 on his own twins' künefe.
M
Merve sydgl on Google

Künefesi çok lezzetli mutlaka denenmeli
Künefesi very tasty must be tried
M
Murat Adalı on Google

Doğal yerel ürünler, güzel kahvaltı, mükemmel künefe!
Natural local products, nice breakfast, excellent künefe!
E
Ensar AKPINAR on Google

Harika bir yer künefesi mükemmel
Excellent place for the roast beef
a
ahmet demirel on Google

Kahvaltı, yemekler, künefe harika. On numara beş yıldız
Great for breakfast, food, kunefe. Ten number five stars
E
EGE KIZI on Google

Mükemmel ferah temiz lezzetli yöresel ürünlerin adresi ben tesadüf girdim kunefesine bayıldım
Excellent spacious and clean delicious local products address I adored the coin.
T
Tarık Alagöz on Google

müşterilerle pek ilgilenilen bir yer değil sanırım ya da sadece bize öyleydi sadece künefesi güzeldi onun da boyutunu yarıya indirmişler
I guess it is not a place that takes care of customers, or it was just us, it was just nice, its künefe was also halved its size
B
Bekir KAYA on Google

Inanılmaz güzel sıcacık taptaze künefe ve güne zinde başlamak için kahvaltının tek adresi
Incredibly beautiful warm fresh künefe and the only address for breakfast to start the day fit

Write some of your reviews for the company hatay yöresel ürünler ve künefe

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *