Karacaoğlu Baklava pastries - Atatürk Blv No:56

3/5 based on 3 reviews

Contact Karacaoğlu Baklava pastries

Address :

Atatürk Blv No:56, 06410 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06410
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Atatürk Blv No:56, 06410 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Ahmet Yayla on Google

Çok lezzet
Very flavor
B
Begüm Göktaş on Google

Dibek kahvesinin en iyi yapılan yeri Karacaoğlu, yanında lokumu ve su ile. Pahalı menüsü var, dışarda oturma alanı ile rahat olunabilecek bir mekan. Ben gittiğimde çok kalabalıktı sipariş konusunda gecikme yaşadım. Tatlı menüsü oldukça lezzetli. Baklava, börek çeşitleri güncel sevilen lezzetler. Daha çok belirli yaş üstünün uğrak yeri.
The best place of Dibek coffee is Karacaoğlu, with Turkish delight and water. It has an expensive menu, a place where you can be comfortable with an outside seating area. It was very crowded when I left. I had a delay in ordering. Dessert menu is quite delicious. Baklava and pastry varieties are popular favorites. It is more frequented by people over a certain age.
T
Tuzsuz Baharat on Google

Yılların işletmeciliğinde kadayıf molası.. Eski tadını bulmak zor ama yine de memnun ayrıldık. Fiyati 8.5 lira Farklı mekan tanıtımlarımıza ulaşmak için instagram adresimizi takip ediniz. instagram:tuzsuzbaharat
Kadayıf break in the management of years .. It is difficult to find its old taste, but still we left satisfied. Price 8.5 lira Follow our Instagram address to reach our different venue promotions. My instagram: tuzsuzbaharat

Write some of your reviews for the company Karacaoğlu Baklava pastries

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *