EKOL BAKLAVA - Meşrutiyet Cd. No:35 D:B

3.4/5 based on 8 reviews

Contact EKOL BAKLAVA

Address :

Meşrutiyet Cd. No:35 D:B, 06308 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06308
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Meşrutiyet Cd. No:35 D:B, 06308 Çankaya/Ankara, Turkey
Y
Yasin Pusat on Google

Baklavası berbat özellikle ulustaki . Şekerlenmis ve bayat ürün veriyorlar . Bahaneleri ise havanın sıcak olması diyorlar . Madem sıcakda bozulcak sa niye önlemini almıyorsunuz bahane üretiyor sunuz . Ne yazık ki ilk zamanki gibi ürün getirmiyorsunuz kimsede almasın yazık paranıza .
Baklava is awful especially in the nation. They give candied and stale product. Their excuse is that the weather is hot. If it's going to spoil in the heat, why don't you take the precaution, you are making excuses. Unfortunately, you do not bring the product as in the first time, it is a pity that no one will buy it for your money.
M
Murat Demir on Google

Fiyat çok uygun fiyata göre çok iyi personel güler yüzlü temiz bir isletme
The price is very affordable for the price, very good staff, friendly, clean establishment
a
arif balcı on Google

Bugün kızılay taraflarına işim düştü. Yorumlara bakarak gittim. Evde 2 kişi olduğumuz için az almak istedim en az 1 kilo veriyoruz dediler. biraz cevizli biraz fıstıklı almak istedim. o şekilde veremeyiz. onun yerine size speysyal verelim falan dediler. iyide ben istediğim çeşitten istediğim kadar alma hakkım yokmu bu ne saçmalık. ucuz diye 1 er kilo almak zorundamıyım? o zaman kapıya not yazın. en az 1 kilo satış yapılır diye
Today, I have a job to the red Crescent. I went looking at the reviews. Since we have 2 people at home, I wanted to gain less, they said we are losing at least 1 kilo. I wanted to buy some walnuts and some pistachios. We cannot give it that way. instead they said let's give you speysyal or something. Well, don't I have the right to buy as much as I want from the variety I want, what nonsense. Do I have to gain 1 kilo each because it is cheap? then write a note on the door. for at least 1 kilo of sales
A
Adnan Albayrak on Google

Tatlıları ve dondurması uygun fiyat ve bana göre lezzetli. Giderek çeşit artırması da artı bir durum olarak göze çarpmakta. Akşam saati istediğiniz tatlıyı bulamayabilirsiniz erken davranmakta fayda var.
Their desserts and ice cream are affordable and delicious in my opinion. Increasing variety is also a plus. You may not find the dessert you want in the evening, it is better to act early.
S
Seyde Altuntas on Google

Ulus şubenizden fıstık sarma aldım birdaha almam fıstık takı kesinlikle yok.milleti kandırmayın lütfen
I bought pistachio wrap from your Ulus branch, I will not buy it again, there is absolutely no pistachio jewelry. Please do not deceive the people.
M
Mert Türker on Google

Bozmuslar!! şekerlemiş tadı var ve çok sert baklavaları kötülemek değil asla fiyatına göre alınabilir ama ben almam bir daha
They're broke!! it tastes like candied and it's not bad for very hard baklava, it can never be bought for the price but I won't buy it again
Y
Y. Demir (Gezgin) on Google

İlk zamanlarında ki lezzet ve kalite yok ama bu fiyata normal keşke 1 tık fiyat artışı yapıp kaliteyi ilk günlerine getirseler.
There is no taste and quality in the first days, but for this price, I wish they would increase the price by 1 click and bring the quality to its first days.
A
Ali Yiğit on Google

Açılış saati 08:00 olarak belirtilmiş. 07:55 te bir başladım beklemeye, saat 09:12 oldu halen açmadılar bıraktım gittim artık. Şu soğukta olacak işmi birde sistemik skleroderma hastasıyım, biraz ekmeğinizin işinizin peşinde olun. Bi dahada bırak alışveriş yapmayı kapısının önünden dahi geçmem.
The opening time is stated as 08:00. I started waiting at 07:55, it was 09:12 and they still didn't open it, so I left. I am also a systemic scleroderma patient in the cold, go after your work for some bread. Never again will I pass by your door, let alone shopping.

Write some of your reviews for the company EKOL BAKLAVA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *