Pastannecim Erciyes Börek Natoyolu - Natoyolu Caddesı No:242 D:F

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim Erciyes Börek Natoyolu

Address :

Natoyolu Caddesı No:242 D:F, 06480 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06480
Website : http://www.facebook.com/pastannecimnatoyolu
Categories :
City : Mamak/Ankara

Natoyolu Caddesı No:242 D:F, 06480 Mamak/Ankara, Turkey
F
Fakir Baykurt on Google

Pastalari kurabiyeleri fabrikadan geliyor. Kalite olarak orta segment. Kurabiyelerdeki yağ oranı çok fazla ve ben pek beğenmedim. Farklı taze pastaneci tercih sebebimdir , örneğin civardaki rıhtım i artık tercih ediyorum. Tercih sizin
Cakes and cookies come from the factory. The middle segment in terms of quality. The amount of fat in the cookies is too much and I did not like it very much. I prefer a different fresh pastry shop, for example, I now prefer the nearby dock. The choice is yours
A
Ahmet Baspacaci on Google

Sipariş teslimi aşırı yavaş. Bir pasta sipariş ediyorsun. Siparişi unutuyorsun. Bekle ki gelecek... hey yavrum hey...
Order delivery is extremely slow. You order a cake. You forget the order. Wait for it to come... hey baby hey...
B
Berna Karaca on Google

Merhabalar öncelikle nezih ve temiz bir ortam sunduğunuz için müşteriniz olarak teşekkür ederim fakat mekanınızda yediğim baklavanın tadı çok kötüydü aşırı derecede sekerlemiş içinde doğru düzgün fıstık yok sanki buzdolabında bekletilmiş gibi sertti belkide sürekli olan birşey değildir bilmiyorum şikayetimi orada dile getirecekim ama çalışanlar çok ilgili değildi o yüzden buradan yazıyorum kusura bakmayın belkide pandemiden kaynaklanıyordur yasaklar yeni kalktı çünkü iyi günler dilerim sağlıcakla...evet arkadaşlar sadece iyi yorumları üzerlerine alınıp olumsuz yorumları kabul etmiyorlar neyse ben kaçtım
Hello, first of all, I would like to thank you as your customer for providing a decent and clean environment, but the taste of the baklava I ate in your place was very bad, it was extremely sugary, there is no proper peanut in it, it was hard as if it was kept in the refrigerator, maybe it is not a constant thing, I will voice my complaint there, but the employees were not very interested, so I'm writing here, sorry, maybe it's due to the pandemic, because the ban has just been lifted because I wish you a good day and be well... yes friends only good comments are taken on them and they do not accept negative comments anyway I ran away
O
Orhan on Google

Sayın İlgili, Merhaba, dün akşam saat 18.40 civarı Ankara Natoyolu üzerinde yer alan şubenize aile büyüğümüzün doğum günü için pasta almaya geldik. 19.00'da indirim olduğu için pastamızı seçip beklemek istedik. Daha sonra beklerken soğuk baklava (kilosu 39.90) gördüm ve eşim ile kardeşime ikram etmek isteyip sipariş verdim. Tamamen pasta almak için beklerken zaman geçirmek ve beğenirsek de pastanın yanında kalan baklavaları da almak için sipariş verdim. Arkadaşlar servis mi yoksa kutu mu olduğunu sorduğunda burada "beklerken atıştıracağımızı" söyleyip tabakta istedim. Keza samimi davranıp tabağı arkadaşların elinden aldım, çatalımı kendim aldım. Oturduk hızlıca atıştırdık. Bir süre sonra gelen müşteri aynı baklavadan paket olarak aldığında tanesini 3 TL'ye verdiler. Akabinde saat 19.00 olduğunda ücret alırken fazla istediklerini farkedip tiraz ettim ve tatlı fiyatını sordum. İki adet baklavanın yarım porsiyon olduğunu; tabak mı yoksa paket mi olduğunu sorduğunu ve bir porsiyon tatlının 20 TL olduğundan bahsettiler. Evet. Haklılar. Sordular ve bende tabakta istedim. 4 lira fazla vermiş oldum. Onlarda bu ücreti istediler. Bununla beraber kesinlikle minnetsiz ve nezaketsiz bir tutum sergileyip istersek pastayı almayabileceğimizi de söylediler. Bu işletmenin kesinlikle el değiştirdiğine yemin edebilirim. Bir önceki işletmeci beklerken çay ikramı yapardı, saat 19.00'a yaklaştığında kontrol eder sistem erken açılırsa alışverişimizi hemen  yapmamızı sağlardı. Müşteri memnuniyeti çok iyiydi. Burada ikram yapılabilirdi ki biz bunu istemedik. Normalde ikram bile olabilirken siz uzun süre masa meşgul etmiş ve çok hizmet almışız gibi davranmanız pek nazik değil dedik ancak aldığımız cevap "zaten ikramımız yok prosedür bu şekilde, size sormuştum tabakta istediniz" diye cevap aldık. Biz 4 lira fazla verdik diye ölmeyiz, siz de 4 lira kazandınız diye zenginleşmezsiniz. Kimlere işletme devrettiğinizi takip etmez iseniz zaman içinde neden siparişlerinizin ve kârınızın azaldığını da anlayamazsınız. Fiyat ve lezzet olarak beğendiğimiz bir markayı bırakmak ve bıraktırmak istemezdik. Prosedür ve nezaketsiz tutumlarınız size; paramız bize kalsın. Cevap; 13 satır görüş yazmışım, elimden geldiğince dikkatli yazmaya gayret ettim. Cevap yazamadığım için yorum düzenliyorum. Yorumumun 1 satırında yazan "ikram" kelimesini kocaman puntolarla yazıp insanın gözüne sokmaya çalışmak ne kadar kötü bir bakış açısı. Yorumlarınıza baktığımda gerçekten eskiye oranla cevap sayınız ve yanıt süreniz yüksek ama olumsuz yorumlara olan tepkiniz çok duygusal. Yine de yorumumu dikkate alıp işletme ile görüşeceğinizi ilettiğiniz için teşekkürler. Not: Eğer beyanlarım ile ilgili herhangi bir şüpheniz oluşur ise görüntü ve ses kayıtlarını inceleyebilirsiniz.
To whom it May concern, Hello, yesterday at around 18.40, we came to your branch on Ankara Natoyolu to buy a cake for the birthday of our elder family. We wanted to choose our cake and wait because there was a discount at 19.00. Later, while waiting, I saw cold baklava (39.90 kilograms) and ordered it to serve it to my wife and brother. I ordered to spend time while waiting to buy the cake completely and to buy the baklava left with the cake even if we liked it. When the friends asked if it was a service or a box, I said "we will have a snack while waiting" and wanted it on the plate. Likewise, I was sincere and took the plate from my friends and took my fork myself. We sat down and had a quick snack. When the customer, who came after a while, bought the same baklava as a package, they gave one for 3 TL. Then, when it was 19.00, I realized that they wanted more, and asked for the price of the dessert. Two baklava is half a portion; They talked about asking if it was a plate or a package, and a portion of dessert was 20 TL. Yes. They're right. They asked, and I wanted it on the plate. I gave 4 lira more. They also asked for this fee. However, they also said that we could show an absolutely ungrateful and impolite attitude and that we might not buy the cake if we wanted to. I can swear that this business has definitely changed hands. The previous operator would serve tea while waiting, he would check when it approached 19.00, and if the system opened early, it would allow us to do our shopping immediately. Customer satisfaction was very good. It could be served here, which we did not want. We said that it is not very kind to behave as if you had been busy at the table for a long time and received a lot of service, although normally it could be a treat, but the answer we received was "we have no offerings, this is the procedure, I asked you on the plate," we got the answer. We do not die because we gave 4 liras more, and you do not get rich just because you earned 4 liras. If you do not keep track of who you are transferring to, you cannot understand why your orders and profits have decreased over time. We would not want to leave a brand that we liked in terms of price and taste. Your procedure and rude attitude to you; our money is up to us. Reply; I wrote 13 lines of opinion, and I tried to write carefully as much as I could. I'm editing a comment because I can't reply. What a bad point of view to try to put the word "catering" written on the first line of my comment in huge fonts and put it in the eyes of people. When I look at your comments, your response count and response time is higher than before, but your reaction to negative comments is very emotional. Still, thank you for taking into account my comment and communicating with the business. Note: If you have any doubts about my statements, you can examine the video and audio recordings.
S
Sefa Sağlam on Google

Çok güzel çok temiz bir işletme. Güler yüzlü personel. Pastaları muhteşem. Yıllardır buradan alışveriş yapıyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ederim
Very nice and clean establishment. Friendly staff. The pies are amazing. We have been shopping here for years. Thank you to those who contributed
Y
Yiğit Karataş on Google

En küçük boy çilekli pasta için 99 tl aldılar.. Aslında camekanda baktığımda pastanın yanına mum paketi yapıştığını görmüştüm birisinin alıp geri iade ettiğini tahmin etmiştim ama bir avuç pastaya 100 tl istedikleri için iade ettiklerini hiç tahmin edemedim.. geri vermek yakışmaz diye aldım ama bir daha kesinlikle ne önünden geçerim ne de tavsiye ederim.. pasta da berbattı zaten kremşantiyi basmışlar çikolatası da damakta acı tat bırakıyordu tarihi geçmiş gibi...
They charged 99 TL for the smallest size strawberry cake.. Actually, when I looked in the window, I saw that there was a candle pack stuck next to the cake, I thought that someone took it and returned it, but I could not guess that they returned it because they wanted 100 TL for a handful of cakes.. I bought it because it would not be appropriate to return it, but again. I would definitely not pass by it or recommend it.. the cake was also terrible, they already pressed the whipped cream, and the chocolate left a bitter taste on the palate as if it was out of date...
s
syveren tse on Google

Cool
I
Ismail Lutta on Google

Good

Write some of your reviews for the company Pastannecim Erciyes Börek Natoyolu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *