Hacı İsmailoğlu Baklava - Hacı İsmailoğlu Baklava

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Hacı İsmailoğlu Baklava

Address :

06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
M
Mesut Korkmaz on Google

Sütlü çikolatalı soğuk baklavası mutlaka denenmeli
Cold baklava with milk chocolate must be tried
G
Gani ERKAN on Google

Tek kelimeyle "bayat" dün aldığım pastanın şantisi ekşimiş içi kurumuş pastaları rezalet
In a word, "stale" the cake of yesterday I bought yesterday, the dried up pastries were disgraced
a
ankaragezgini6 “Ankara gezgini” on Google

Küçük bir mekan fakat güzel bir tatlı bulabilirsiniz. Taze ve çeşidin çok olduğu bir yatlıcı
You can find a small venue but a nice dessert. Fresh and variety
h
hülya kiratli on Google

Ayaküstü baklava yedik. Çok lezzetliydi..
We ate quick baklava. It was so delicious..
M
Mustafa Kalaycı on Google

Burma kadayıfı baklavalarından daha başarılı. Eskiden fiyatları daha uygundu.
Burmese kadayif is more successful than baklava. In the past, the prices were more affordable.
M
Mehmet Helvalı on Google

Super
M
Maryam Shaheed's ART on Google

Tasty and best baklava
R
Rasha Idris on Google

So delicious it worth trying. You can eat your order inside the shop .prices are reasonable.

Write some of your reviews for the company Hacı İsmailoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *