Kuğu Bakery - Güvenlik Cd. No:42 D:C

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kuğu Bakery

Address :

Güvenlik Cd. No:42 D:C, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06690
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Güvenlik Cd. No:42 D:C, 06690 Çankaya/Ankara, Turkey
O
ONUR SÖNMEZER on Google

Yeni açılan bu mekan yılların tecrübesi ni yeniden yeni mekanında devam etmeye başlamış yasin bey ve ekibi yine harika tatlarla pasta ve tatlı ürünlerinde yine iddialı
This newly opened place has begun to continue the years of experience in its new place again, Yasin and his team are still assertive in cake and dessert products with great flavors.
b
berna Gulsoy on Google

Ayrancı da evinizde imiş hissini veren mekan sahipleri tazecik pastaları ve uygun fiatları ile hergun uğradığım bir yer
Ayrancı is also a place where I feel at home with the owners of the place, fresh cakes and suitable prices.
K
Kerem Batur on Google

Pastalar kremadan ibaret, kuru pastaları aynı hamurun türevleri. Bir daha asla..
Cakes consist of cream, dry cakes are derivatives of the same dough. Never again..
b
bahar keskin on Google

Ürünleri güzel ama güler yüz daha önemli.
Their products are beautiful, but a smiling face is more important.
M
Murat Özdağ on Google

Hemen her gün uğramadan geçemiyorum, simitleri harika, bir iki demeden eve bile getiriyorlar. Ürünler taze, lezzetli. Teşekkürler ?
I can't pass by almost every day, the bagels are great, they even bring it home without saying a few. The products are fresh, delicious. Thanks ?
e
eray c. on Google

herşey lezzetli . tebrik ediyorum. çok saygılı temiz kaliteli nezih ve lezzetli ürünleri olan bir işletme.
everything is delicious. congratulations. A business with very respectful clean quality decent and delicious products.
n
nuray er on Google

Ürünleri çok lezzetli, güler yüzlü ve hızlı bir hizmet...
The products are very tasty, friendly and fast service ...
D
Deneyimli Anne on Google

Babalar günü için Trendyol üzerinden krokanlı pasta sipariş ettim. Tadı harikaydı ve tazecikti. Telefonla arayıp mum ve not da istemiştim onları koymuşlar. 10 dakikada getirdiler. Teşekkür ederim ? Umarım hep böyle devam edersiniz.
I ordered a croquant cake from Trendyol for Father's Day. It tasted great and fresh. I called on the phone and asked for candles and notes, they put them in. They brought it in 10 minutes. Thank you ? I hope you continue like this.

Write some of your reviews for the company Kuğu Bakery

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *