Güllüoğlu Dikmen - Dikmen Cd. 93b D:93

2.3/5 based on 6 reviews

Contact Güllüoğlu Dikmen

Address :

Dikmen Cd. 93b D:93, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06450
Website : https://gulluoglu-dikmen.business.site/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. 93b D:93, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Abdullah Tüfekçi on Google

A
Arzu Yuzgulec on Google

Ö
Ömer Faruk Arda on Google

K
Keine Fein on Google

Bir baklava bu kadar mı kötü olur sorusunun cevap bulduğu işletme.Bildiğin bayat ve 3.sınıf mısır şurubu gibi şeker olmayan bir şeylerle yapılmış kötü ürün satın almak için gidilecek yer.Pişman oldum, parama yazık!
The business where the question of whether a baklava is this bad is the answer. The place to go to buy bad products made with something stale and not sugar like 3rd grade corn syrup.
F
Fatih Öztoprak on Google

6 7 aydır uğramıyordum, düz fıstıklı baklava kg138 TL olmuş Hem çok zam gelmiş, Hemde iç Fıstık azalmış hamur çoğalmış şerbet çoğalmış tereyağ oranı aynı. Yapmayın lütfen ayıp oluyor.
I haven't been there for 6 7 months, plain pistachio baklava is kg138 TL Both there has been a lot of increase, and the amount of peanuts has decreased, the dough has increased, the syrup has increased and the butter ratio is the same. Please don't, it's a shame.
B
Bahadır Şengöz on Google

Güllüoğlu adına güvenerek paraya kıyarak girdiğimiz, bayatlamış ve şekerlenmiş rezil bir tatlıyla"tatlı demeye bin şahit ister aslında" son bulan bir deneyim yaşadık. Kesinlikle bu işletmeyi ziyaret etmemeniz için sizi şiddetle uyarıyorum. Hafızamızdaki baklava adını karalamamak adına ertesi gün Konya yolu üzerindeki Hacı Baba'dan aldığımız 1 kilo baklavaya ödediğimiz her kuruş helal olsun...Paranızla rezil olmak istemiyorsanız Güllüoğlu yerine Hacı Baba'ya gidemiyorsanız gidin BİM'den alın ağzınız tatlansın ??
We had an experience that ended with "a thousand witnesses to say sweet actually" ended with an infamous dessert that was stale and candied, which we entered by relying on the name of Güllüoğlu. I strongly warn you not to visit this establishment. In order not to blacken the name of baklava in our memory, let every penny we pay for 1 kilogram of baklava that we bought from Hacı Baba on the way to Konya the next day ...

Write some of your reviews for the company Güllüoğlu Dikmen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *