Ufa Lahmacun Döner - Bişkek Cd. 61/B

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Ufa Lahmacun Döner

Address :

Bişkek Cd. 61/B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +998
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Bişkek Cd. 61/B, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
L
Levent Aygun on Google

Haftada 3-4 kere lahmacun yediğim yer. Mükemmel...
The place where I eat lahmacun 3-4 times a week. Excellent...
O
Osman Bahadır Özden on Google

Personeli çok iyi sonsuz saygı gösteriyorlar. Lahmacun yemenizi tavsiye ederim. Benim uzaklardan gidip lahmacun yediğim bir yer.
The staff are extremely good at showing respect. I would recommend you to eat Lahmacun. It's a place where I go from far away and eat a lahmacun.
b
bekir bedir on Google

Son 1 haftada 2 kere aldim, gayet lezzetli basariliydi
I took it 2 times in the last week, it was delicious and successful
E
Enes HOŞGÜL on Google

Çocukluğumdan beri pide çektirdiğimiz bir mekandır. Sahipleri çok cana yakın ve ilgililer. Döner ve pide lahmacun gibi yemekleri mevcut. Küçük bir mekan ancak lezzetleri iyidir. Eğer lüks lokantalardaki gibi bir hizmet beklerseniz isteklerinizi karşılamayacaktır.
It is a place where we have had pita since my childhood. Owners are very friendly and caring. There are dishes such as doner and pide lahmacun. It is a small place but its taste is good. If you expect a service like in luxury restaurants, it will not meet your requests.
H
H. Emre Seçgin on Google

Very good and kind staff. Lahmacun is quite delicious. // Lahmacun oldukça lezzetlidir, elbette daha iyileri var. Ama en önemlisi çok kaliteli esnaf kültürüne sahip çalışanları mevcut.
Very good and kind staff. Lahmacun is quite delicious. // Lahmacun is delicious, of course there are better ones. But most importantly, it has employees with a high quality trades culture.
L
Levent Aytaç on Google

Lezzet yönünden sıkıntı yok ama her seferinde kredi kartı uzattığımda nakit yokmu diye zorluyorlar. Kredi kartı kullanmak istemiyorrsanız kapıya yazı asın yalnızca nakit diye...
There is no problem in terms of taste, but every time I extend my credit card, they force me if there is no cash. If you do not want to use a credit card, put a letter on the door just for cash ...
H
Hasan yılmaz on Google

20 gün önce adanada taziye yemeği (lahmacun yaptırdık lahmacun pişirme tanesi 1,25 ti (adedi fazlaydı....) burada olsa olsa 2 dir dedim...3,5 TL bir de acele pişirldi sanırım... hamurumsu.... ibr de nakit alıyorlar. fiş yok... eşim tel .edip aradı nakit götürdüm. cama yazı asın nakit alıyor diye......
20 days ago, a condolence meal on the island (we had lahmacun made, 1.25 pieces of lahmacun cooking (the quantity was too many....) here, I said, it's only 2... 3.5 TL and I guess it was cooked in a hurry... doughy.... they take cash at ibr. no receipt... my wife phoned and called and took cash.
M
Mustafa Adil Küçükağa on Google

Önemli bir toplantı öncesinde en yakın mekan diye girdik. Çorba ve döner istedik. Çorbayı biz istedikten sonra ısıtmaları, mekanın salaşlığı bizi başta tedirgin etti. Ancak hem çorbası hem de dönerleri çok lezzetli idi. Eski bir mekan olması sizi aldatmasın, yolum düştüğünde gönül rahatlığı ile uğrayacağım bir mekan oldu. ( Böyle mekanlar kurumsal olmadıkları için farklı zaman dilimlerindeki ziyaretlerde lezzet ve hizmet değişken olabiliyor, )
Before an important meeting, we entered it as the closest place. We wanted soup and doner. The fact that they heated the soup after we asked for it and the shabbyness of the place made us nervous at first. However, both the soup and the doner kebabs were very tasty. Don't be fooled by the fact that it's an old place, it's a place I'll stop by with peace of mind when I'm on my way. (Since such places are not institutional, taste and service may vary during visits in different time zones, )

Write some of your reviews for the company Ufa Lahmacun Döner

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *