Bahadir Tatlicisi - 278. Sk. No:10

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Bahadir Tatlicisi

Address :

278. Sk. No:10, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +988
Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

278. Sk. No:10, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
S
Sercan Kinsun on Google

Mükemmel.
Excellent.
B
Burhan Girgin on Google

Lezizi yer dolma kadayf
Your place is stuffed
İ
İbrahim Bican on Google

Burası tatlı için birinci tercihim.temizlik ve hijyen on numara.
This place is my top choice for dessert. Cleanliness and hygiene are number ten.
M
Muhittin Hanay on Google

Burma kadayıf baklava künefe dondurma lezzetiyle yeni şubemiz TOKİ yolu şehir parkı karşısı
Burma kadayif baklava künefe with ice cream flavor, our new branch TOKI road opposite the city park
A
ARTUKBEY on Google

Soğuk baklavası bir harika. Kadayıflara diyecek laf yok teşekkürler. 1 yıldız fiyattan kırdım
Cold baklava is great. No words to say to kadayifs, thank you. I broke from 1 star price
H
Hakan Kocaer on Google

Özellikle kullandığı malzemeler birinci sınfdır. Asla kalitesiz malzeme kullanmaz. İçiniz rahat olarak alabilirsiniz. Tavsiye ederim...
Especially the materials used are first class. It never uses poor quality materials. You can get it with peace of mind. I advise...
H
Hakan Özdemir on Google

Gölbaşı çevresindeki en iyi tatlı yapan ve lezzetli olan bir tatlıcı. Ana şube ve diğer şubeleri Gölbaşında olan. En iyi tatlısı çikolatalı sütlü nuriye.
Gölbaşı is a dessert shop that makes the best dessert around and is delicious. Main branch and other branches are in Gölbaşı. The best dessert is Nuriye with chocolate milk.
K
Kty Zln on Google

Kadayıf için fiyat kalite analizine göre gayet makul. Ne ucuz kaldı bu dönemde? Hak ettiklerini alıyorlar bence.
The price for kadayif is quite reasonable according to the quality analysis. What was cheap during this period? I think they get what they deserve.

Write some of your reviews for the company Bahadir Tatlicisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *