Mahmut Dolmacı Keçiören Şube

3.3/5 based on 8 reviews

Mahmut Dolmacı / Baklava & Pasta& Börek - Mahmutdolmaci.com

Baklava- Pasta- Börek

Mahmut Dolmacı / Baklava & Pasta& Börek - Mahmutdolmaci.com

Yaklaşık altmış yıllık meslek hayatına sığdırdığı başarılarla yetinmeyen Mahmut Dolmacı, ömrünün sonuna kadar bildiklerini yeni nesillere aktarmaya devam edecektir. Lezzeti paylaşma ve Türk Mutfağını hakkettiği noktaya taşıma yolunda İcra ettiği en lezzetli ürünleri de MAHMUT DOLMACI ismiyle sizlere sunmaktan büyük onur duymaktadır.

Sofranız bereketli olsun, yediğiniz afiyet bal şeker olsun.

Contact Mahmut Dolmacı Keçiören Şube

Address :

Fatih Cd. No:160, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +997
Website : http://mahmutdolmaci.com/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Fatih Cd. No:160, 06310 Keçiören/Ankara, Turkey
N
Necati Dalgıç on Google

Y
Yasin dalgıç on Google

E
Eray Ozdemir on Google

h
hatice duras on Google

A
Ayşegül kılpelit on Google

Tulumba yumuşak baklava yumuşak kadayıf yumuşak
Tulumba soft baklava soft kadayıf soft
B
Buse Polatlioglu on Google

Daha iyi olacağına inanıyorum eksikler var
There are shortcomings that I believe will be better
m
metin aydın on Google

Soğuk baklava aldım tavsiye etmiyorum
I bought cold baklava, I do not recommend
F
Ferhat aksüzek on Google

Mahmut abi işini seviyor ama biraz daha çeşit arttırsa daha iyi olabilir
Although he loves his job, but Mahmut increased slightly more varieties could be better

Write some of your reviews for the company Mahmut Dolmacı Keçiören Şube

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *