Aniva - 277. Sk No:2/B

4/5 based on 8 reviews

About Aniva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Contact Aniva

Address :

277. Sk No:2/B, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06200
Website : http://www.anivapastafirin.com/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

277. Sk No:2/B, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
h
hasan tokatlı on Google

Kilosunu 50 TL ye sattıkları böreği 4 dilimine 35 TL yazacak kadar insanları kandırmanin peşine düşen bir müessese böyle devam edinnn
Continue like this for an institution that seeks to deceive people enough to write 35 TL on 4 slices of the pastry that they sell for 50 TL per kilo.
R
Rahmi Çetin on Google

Bir bardak çayı 5 tl ye satacak bir ortamı omamasına rağmen 5 tl ye satan bir yer. Profeterol 20, tiramusu 18. Mahallemizde olduğu için misafirlerimi burada ağırladım ama bir dahakine 10 km yolu göze alıp farklı bir yer tercih ederim.
It is a place that sells a glass of tea for 5 TL, although it does not have an environment to sell it for 5 TL. Since Profeterol 20 and tiramisu are in our 18th neighborhood, I hosted my guests here, but next time I would take the risk of traveling 10 km and choose a different place.
H
Hakan Uzun on Google

Simitleri poğaçaları senelerdir güzel, semtimizde tercih ettiğimiz sakin ferah bir ortam ,çocuk oyun alanı da olsa çok güzel olur.
Bagels and pastries have been good for years, it would be very nice if there was a calm, spacious environment, a children's playground that we prefer in our neighborhood.
Y
Yasmin Teacher (Turkey) on Google

Pide ve yanında verilen ikramlar çok lezzetliydi, kesinlikle tavsiye edilir...
Pita and accompanying treats were very tasty, definitely recommended...
H
Hakan Yozgatlı66 on Google

3 TL ye aldığımız simit 4 TL olmuş anlamsız yüksek ve genel olarak fiyatlar pahalı ortalama bir kahvaltısı var.
The bagel we bought for 3 TL turned out to be 4 TL, it is meaningless high and the prices are expensive in general.
S
Sultan Özdemir on Google

Güzel.mekan,lezzetli ürünler ve ortalama fiyatı var daha ne olsun.Şu zamanda şu şartlarda ticaretle uğraşmak zor Allah yardım etsin tüm esnaflarımıza.
It has a beautiful place, delicious products and an average price, what else do you need. It is difficult to deal with trade under these conditions at the moment, may God help all our tradesmen.
M
Mehmet Kıratlı on Google

Kahvaltısı börekleri ve pastasıyla sıradan bir mekan olmasına rağmen fiyatlarındaki gereksiz yükseklik tartışılır mekanda bu fiyatları hakedenbir kahvaltı ve ürün yok .
Breakfast is an ordinary venue with a cake, despite the unnecessary elevation in prices in discussion in prices, there are no breakfast and products in this prices.
M
Mustafa Gulbas on Google

Lezzetler vasat, dahası garsonun söylediği fiyat ile kasada farklı fiyat uyguluyorlar. Oturunca servis fiyat uygulamaları varmış. Zaruret halinde değilseniz gidilmesini tavsiye etmem.
The tastes are mediocre, moreover, they charge different prices at the checkout with the price the waiter says. There are service price applications when you sit down. I wouldn't recommend going unless you have a need.

Write some of your reviews for the company Aniva

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *