Hatay Dürümcüsü - Dikmen Cd. No:370/C D:10

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Hatay Dürümcüsü

Address :

Dikmen Cd. No:370/C D:10, 06460 Dikmen / Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06460
Categories :
City : Dikmen / Çankaya/Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No:370/C D:10, 06460 Dikmen / Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey
Y
Yunus Emre on Google

Monotonlaşmış yaptıkları işin ne derece ehemmiyetli olduğunu unutmuş, normalmiş gibi karşılanan aslında normal olmayan bir duruma dönmüş, sağlık açısından hijyenik olarak tavsiye etmeyeceğim bir müessese,
An institution that has forgotten the importance of their monotonous work, is regarded as normal, in fact turned into an abnormal state, I would not recommend it hygienically,
E
Emre Şahinüçer on Google

Git gide dönerlerin kalitesi düşüyor, soslu olması için artık yalvarmak gerekiyor. Tavsiye etmiyorum.
The quality of doner kebabs is gradually decreasing and it is necessary to beg to have sauce. I do not suggest.
B
Birol Bayam on Google

Hiç müşterinin isteğine uymuyorlar sade döner istiyorum özellikle belirtiyorum içinde et hariç hiçbirşey koymayın diye yine içini istedikleri gibi dolduruyorlar
They do not comply with the customer's request at all, I want plain doner, I specifically state it, so that they do not put anything except meat in it, they fill it as they wish.
h
hakan atila on Google

Yemek sepetinden sipariş verdim. Tavuk dönerin lavaşın kokusu ve orijinalliği efsaneydi. Tabiki sadece lavaş değil herşey çok güzeldi. Teşekkürler Ustam
I ordered from the food cart. The smell and originality of chicken doner lavash was legendary. Of course, not only the lavash, but everything was very nice. Thank you, Master
m
mehmet mehmet on Google

1.2 km'lik mesafeye 1 saatte döner gönderebilmiş işletmedir. Sipariş verilirken talep edilen hiçbir şeye de uymamışlar. Buzzz gibi dönerin adresi.
It is a business that can send doner kebabs to a distance of 1.2 km in 1 hour. They did not comply with anything requested when ordering. The address of the doner like buzz.
s
sinem çakır on Google

Az önce geldi dönerimiz tesadüf sipariş ettik .iyiki de sipariş etmişiz. Ekmek sıcak döneri bol temiz taze . Ne dediksey onu koymuşlar daha ne olsun teşekkür ederiz . Aldığınız para helal olsun
Our doner has just arrived, we ordered it by chance. Good thing we ordered it. Bread is hot, doner is plentiful, clean and fresh. What we said, they put it, thank you. Good luck with your money
Ş
ŞEYMA Yilmaz on Google

Siparişten 40 dk sonra elime ulaştı, arabayla 3 dakikalık mesafedeydim. Lezzet ortalama. Dürumun pidesi guzel sosunu beğenmedim.
It arrived 40 minutes after ordering, I was 3 minutes away by car. Taste is average. I didn't like the good sauce of the wrap.
a
ankaralı devran on Google

Orginal ali usta varken hersey cok guzeldi.yeni gelenler pek beceremiyor, yillar geçtikçe kalitesi cok düşmüş...ayrica bir durum 20 lira el insaf diyorum sadece.
Everything was great when there was the original master Ali. The newcomers are not very good at it, the quality has decreased a lot over the years. Besides, I just say 20 liras of kindness.

Write some of your reviews for the company Hatay Dürümcüsü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *