Bey Osmanlı Tatlıcısı - Vatan Cd. 47/A

4.7/5 based on 8 reviews

Paket servisimiz olmadığından dolayı Telefon Numaramız kaldırılmıştır Bilginize.

Contact Bey Osmanlı Tatlıcısı

Address :

Vatan Cd. 47/A, 06930 Sincan/Ankara, Turkey

Postal code : 06930
Website : https://beyosmanli.business.site/
Categories :
City : Sincan/Ankara

Vatan Cd. 47/A, 06930 Sincan/Ankara, Turkey
t
taş kafa on Google

Lokma ve tulumba alın
Get a donut and a pump
U
UNSTATE on Google

Sincan'da tek dürüst tatlı yapan yer diyebilirim.
I can say that it is the only honest dessert place in Sincan.
M
Mutlu Yenigul on Google

Tatlıyı olması gerektiği gibi hakkını vererek yapıyorlar.ha birde firmanın ismi ...BeyOsmanlı tatlıcısı...
They're doing the right as it should be.
E
Efdal Yayla on Google

Çok iyi
Very good
B
Bedir KARAKAŞ on Google

Sakın sipariş vermeyin, mevlüt için tatlı siparişi verdik, çok kötü tadı vardı normal zamanda yaptıkları gibi yapmamışlar, sanki hiç özenmemisler tas gibiydi. Misafirlere rezil oldugumuzla kaldik. Normal zaman yedigimize aldandik. Tobe bidaha burdan alisveris yapmam
Do not order, we ordered dessert for Mevlüt, it tasted very bad, they did not do as they did in normal time, as if they did not care at all. We stayed with the infamous guests. We were deceived by the normal time. Tobe I will not shop here again
m
muhsin Özkök on Google

Burma kadayıf tatlısı aldım. Tereddüt ettiğim için az aldım. Lakin yediğimiz zaman tereddütümüzün gereksiz olduğunu anladık. Teşekkürler. Gayet güzeldi.
I bought Burma kadayif dessert. I bought less because of hesitation. However, when we ate, we realized that our hesitation was unnecessary. Thanks. It was just fine.
S
Sema Tekin on Google

Beklentimiz üzerinde bir lezzetle karşılaştık.. helal olsun. Taptaze ürün, doğru esnaf anlayışı
We encountered a taste that exceeded our expectations.. halal. Fresh product, correct tradesman understanding
B
Besim Reklam on Google

Sincanda işini güzel, tatlısını taze yapan sayılı esnaflardan birisi. sürekli gidemesemde her ay mutlaka tatlı almaya çalışıyorum. Teşekkürler
It is one of the few tradesmen in Xinjiang that does its job well and its desserts fresh. Even though I can't go all the time, I try to buy dessert every month. Thanks

Write some of your reviews for the company Bey Osmanlı Tatlıcısı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *