Liva Pastaneleri - 2432. Cd. No:109

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Liva Pastaneleri

Address :

2432. Cd. No:109, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06800
Website : http://www.liva.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

2432. Cd. No:109, 06800 Çankaya/Ankara, Turkey
b
burcu on Google

Pahali biraz ama herşeyi çok lezzetli bir küçük pasta 93lira üzüyor insanı
It's a bit expensive, but everything is so delicious, a small cake 93 liras makes you sad
c
celal ademoglu on Google

Az önce kızımın doğum günü için pasta aldık, pasta zaten çok pahalı kilosu 100 tl nerdeyse. Buna rağmen pastanın yanında hediye edilebilecek plastik iyi ki doğdun yazısını 22.5 tl’ya satıyorlar. Ayıp denen bişey var. Fiyatları çok pahalı, uzak durun.
We just bought a cake for my daughter's birthday, the cake is already very expensive, almost 100 TL per kilo. Despite this, they sell the plastic happy birthday text that can be gifted alongside the cake for 22.5 TL. There is something called shame. Prices are very expensive, stay away.
D
Didem Doğan Başkaya on Google

Pandemi döneminde sigara içen ve içmeyen insanları aynı ortamda dipdibe oturtuyorlar. İçerideki sigarasız alanı müşteri girişine açmamışlar. Madem sigarasız alan oluşturamıyorlar, o halde direk açık alanda sigara içmeyi yasaklasınlar. Böyle bir işletmeye yakışmadı.
During the pandemic period, they make people who smoke and do not smoke sit at the bottom in the same environment. They did not open the non-smoking area inside to the customer entrance. Since they cannot create an area without smoking, then they should ban smoking directly in the open area. It did not suit such a business.
S
Selim Tiritoglu on Google

Mekanda, açık alanda sigara içilmeyen alanı, sigara dumanı altında kalan alana koymuşlar!.. Ne yediğinizden ne de içtiğinizden bir şey anlıyorsunuz sigara dumanı altında kalmaktan. O lezzeti tatlılar ve çay keyfi ne yazıktır ki, sigara içmeyenlere haram şeklinde bir durumda. Umarım düzeltme yaparlar. Bu güzel mekan sigara istiladan kurtulmalı, en azından iki alandan biri.
They put the non-smoking area in the open area in the area under the cigarette smoke!.. You do not understand anything from what you eat or drink from being under cigarette smoke. Unfortunately, the pleasure of sweet sweets and tea is forbidden to non-smokers. I hope they fix it. This beautiful place should be freed from the cigarette infestation, at least one of the two areas.
s
servetu0131m on Google

Naneli limonata ile tavuklu kumpir yedim ikisi de çok güzeldi, nezih, ferah biraz da pahalı mekan. 1000 çeşit yiyecek-içecek satan yer.
I ate mint lemonade and chicken baked potato, both were very nice, decent, spacious, a bit expensive place. A place that sells 1000 kinds of food and beverage.
A
Ahmet Alkan on Google

Super
F
Fazlı Fatih Melemez on Google

Nice ambient inside
H
Hinal Patel (Hini) on Google

Such a lovely place.

Write some of your reviews for the company Liva Pastaneleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *