Pastannecim

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Pastannecim

Address :

Bağlıca Blv., 06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : http://www.pastannecim.com.tr/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

M
Melis Boz on Google

Çok güzel çikolatalı pastaları var içerisi hepsi meyve dolu öbür şubelerden farkı da çalışanların güler yüzlü olması
They have very nice chocolate cakes, the difference from other branches, all full of fruit, is that the employees are smiling.
E
ESENER SÖZEN on Google

Pastaları tazeydi tavsiye ederim
I recommend the cakes were fresh
A
Aziz Arslan on Google

Erciyes börekle birleşmesi daha güzel oldu. Sürekli buradan ekler ve pasta alıyoruz. Bugüne kadar hep taze pasta aldık ve harika ??
Combining with Erciyes börek was more beautiful. We are constantly getting adds and cake from here. Until today, we always bought fresh cake and wonderful ??
K
Kıvanç Efe SEÇTİ on Google

Yine şaşırtmadı, kek arası kremşanti. Pasta yapmak ne kolay. Ümitköyde başlayan basit ve hızlı pasta kültürü değişmemiş. Tavsiye etmem. Keki tazeydi ama fiyat performans olarak yerlerde.
Again, it was not surprising, the cake was creamy. How easy it is to make a cake. Simple and fast cake culture that started in Ümitköy has not changed. I wouldn't recommend. The cake was fresh but the price is in places as a performance.
m
murat MURAT on Google

Bir insan neden pasta alır ? Süpriz için, özel bir kutlama için , keyif için vb. Yani biz pasta alırken aslında satın aldığımız pasta değil süpriz, özel bir kutlama,keyif vb satın alırız. Tarih 28 ocak 2020 saat 20.00 Eşim bana süpriz yapmak istemiş evde de pasta siparişi vereyim demiş. Pasta akşam saat 19.00 da gelecek tamam mı?tamam. Gelmemiş.Eşim durup durup yanda telefonla birileriyle konuşuyor falan ben durumu anlamıyorum tabi. 2 arama oldu 3 arama oldu. Baktım bizim adresi falan tarif ediyor artık.Bende ne oldu hayırdır dedim artık? Neyse saat 20.00 son telefon geldi neymiş "pastayı getiren kişi caddenin karşısındaymış diğer şeritte geçemezmiş çünkü yolu uzarmış ". Sonuç ben çocuğa baktım eşimde benim sözde süpriz pastamı aldı geldi. Sinirden keyifle yiyemedik. Teşekkürler pastaanecim bağlıca şubesi.
Why does a person buy a cake? For surprise, for a special celebration, for pleasure, etc. In other words, when we buy a cake, we buy a surprise, a special celebration, pleasure, etc., not the cake we bought. Date 28 January 2020 at 20.00 My wife wanted to give me a surprise and said that I would order a cake at home. The cake will arrive at 19.00 in the evening, okay? My wife stopped and talked to someone on the phone, and I don't understand the situation. There were 2 calls There were 3 calls. I looked at it, it is describing our address or something. What happened to me I said no? Anyway, the last phone call at 20.00 was what happened "the person who brought the cake could not cross the street across the street because the road was extended". The result was that I looked at the boy and my spouse took my so-called surprise cake. We couldn't eat nervously. Thank you pastaanecim affiliate branch.
R
RÜYA ELİF GÖKKAYA on Google

Doğum gunum icin pasta sipariş ettik.eve getirdiler üzerinde bambaşka birinin adına yazılmış not vardı. Saat geç olmasi ve karantina sebebiyle iade edemedik tavsiye etmem almayın. Buradan daha öncesinde de çok pasta alırdık ancak artık kalite iyice düştü.bi daha baglica şubesinden asla pasta almam
We ordered a cake for my birthday, they brought it home with a note written in someone else's name on it. We could not return it due to being late and quarantine. We used to buy a lot of cake before, but now the quality has decreased. I never buy cake from the baglica branch.
M
Mehmet Veysi on Google

Sık sık pasta aldığımız bir yerdi. Yine pasta aldığımızda kekinin çok kuru olduğunu farkettik pastadan sadece iki dilim kesmistik geri kalanını olduğu gibi geri götürdük. Pastanecimn verdiği cevap fabrikaya geri gönderecegiz eğer kusur bulurlarsa yenisini iade edeceğiz dediler. Daha sonra ne arayan oldu ne de soran. Müşteri memnuniyeti sıfır. Geri dönüş yapmaları bile müşteriye değer verdiğini gösterir bunlarda o da yok. Pasta değiştirmekle pastanecim ne zengin olur ne de fakir. Bir müşterinin gönlünü almak asıl kazanç budur.
It was a place where we often bought a cake. Again, when we got the cake, we noticed that the cake was very dry. We cut only two slices of the cake and took the rest back as it was. They said that we will send the answer given by the baker back to the factory and if they find a defect, we will return a new one. Then there was no caller or asking. Customer satisfaction is zero. Even their return shows that they value the customer. By changing the cake my pastry shop will neither be rich nor poor. Winning a customer's heart is the real gain.
M
Murat Ütkü on Google

? Kaliteli, lezzetli ürünler. Fiyatları gayet makul.
? Quality, delicious products. Prices are quite reasonable.

Write some of your reviews for the company Pastannecim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *