Mis Tatlıcım - Mis Tatlıcım

5/5 based on 2 reviews

Contact Mis Tatlıcım

Address :

06430 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06430
Categories :
City : Çankaya/Ankara

B
Burak Rkcr on Google

Halka tatlıları taze. Bugün eve götürmek için aldıklarıma ilaveten bir adet de zorla elime tutuşturup ikram ettiler. Böyle esnaf sevilir. On numara beş yıldız.
Donut sweets are fresh. In addition to the ones I bought to take home today, they forcefully handed me one and offered it to me. Such tradesmen are loved. Ten number five stars.
S
Serkan ÇALI on Google

Bir kaç kere tatlı aldım. Tatlıları taze güzel.
I bought some sweets. Desserts are fresh and delicious.

Write some of your reviews for the company Mis Tatlıcım

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Waffâla Alaplı Muhtarlar Derneği Deko Samsun Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti Su Halkla İlişkiler ve Organizasyon - Yeşilyurt Sk No:8 Zirai Borsa Acıyaman Çiğköfte ceylan mobilya imalat Alfatherm-yıldırım Pen Pvc Kapı Pencere Sitemleri Nur Pastanesi Depo Mal Kabul DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj