Hacı Mehmet Baklava Öveçler Şubesi - Kabil Cd. No; 18

5/5 based on 1 reviews

Contact Hacı Mehmet Baklava Öveçler Şubesi

Address :

Kabil Cd. No; 18, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97977
Postal code : 06460
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kabil Cd. No; 18, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Write some of your reviews for the company Hacı Mehmet Baklava Öveçler Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Bafra Nur Medresesi Elit Perde Çeyiz - Necip Fazıl Blv 45/18 Gonca Giyim Ayca Ucuzluk Dunyasi Sağlık İletişim Millet Anaokulu O BÖREKÇİLİK Dikenli Yol Halk Pazarı - 18. Cd. Kartepe Eğitim Bilim Kültür Derneği DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj