Hatun Pastanesi - Nenehatun Cd No:28 D:B

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Hatun Pastanesi

Address :

Nenehatun Cd No:28 D:B, 06700 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06700
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Nenehatun Cd No:28 D:B, 06700 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Fazıl KARA on Google

Az önce (18/03/2022-Cuma 10:30) pastaneyi arayıp acıbadem kurabiyelerinin fiyatı ve içeriği hakkında bilgi istedim. Fındık bana yaramadığı için bademle mi fındıkla mı yaptıkları konusunda, sağ olsunlar gayet nazikane şekilde, yardımcı oldular. Muvaffakiyetler diliyorum.
Just (18/03/2022-Friday 10:30) I called the patisserie and asked for information about the price and content of macaroon cookies. Since hazelnut didn't work for me, they kindly helped me decide whether they did it with almonds or hazelnuts. I wish you success.
u
ugokbas on Google

Köklü bir mahalle pastanesi. Muzlu Ankara sarması ve ekleri gayet güzel. Limonata ortalama bir lezzette. Laz böreğini ise beğenmedim. Daha önce bir kaç farklı yerde de denemiştim ancak sonuç aynı. Belki benim damak tadıma uymayan bir tatlıdır, bilemiyorum. Genel itibariyle tercih edilebilecek bir mekan.
A well-established neighborhood patisserie. Banana Ankara wrap and eclairs are very good. The lemonade is of average flavor. I did not like the Laz pastry. I've tried it in a few different places before, but the result is the same. Maybe it's a dessert that doesn't suit my taste, I don't know. In general, it is a place to be preferred.
U
Umut Can Dede on Google

Good
S
Sinan Kılıç on Google

Since 1973
I
Iftikhar Hussain on Google

Name of taste
u
umut ozlu on Google

Delicious and like homemade bakeries they have??
i
ivona jurida şimşek on Google

Sweet place, everyone are very kind and what is most important ice cream and cakes are very tasty??
g
gokmen imamoğlu on Google

Othantic 30+ years old place local sweets, pastries and reasonably priced lemonade profiteroles ice cream

Write some of your reviews for the company Hatun Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *