Zahidoğlu Baklava - Mesa Plaza

4.5/5 based on 6 reviews

Contact Zahidoğlu Baklava

Address :

Koru Mahallesi, AVM, Zemin Kat, No:55, Mesa Plaza, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +978
Postal code : 06810
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Koru Mahallesi, AVM, Zemin Kat, No:55, Mesa Plaza, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
T
Tugba Aksütoglu on Google

C
Cengiz Deniz on Google

N
Neşe Narinoğlu on Google

Muhteşem bir yer
it's a wonderful place
G
Görkem Narinoğlu on Google

Sahipleri çok tatlı insanlar ve baklavaları çok lezzetli. Son zamanlarda çikolata da satıyorlar, denemenizi tavsiye ederim
The owners are very sweet people and their baklava is delicious. They also sell chocolate lately, I recommend you try it.
E
Ebru Auf on Google

Her gün Antep'ten taze gelen tatlıları çok başarılı. İşletme sahipleri de çok güler yüzlü ve yardımcılar. Mesa Koru Migros'un tam karşısındalar.
Every day fresh sweet coming from Antep very successful. Business owners are also very friendly and helpful. Mesa Koru opposite and the Migros.
K
Kerem Yesilkaya on Google

Migros’un kasalarının karşısında bulunuyor. Temiz küçük bir dükkan. Baklavalar çok lezzetli görünüyor.
It is located opposite Migros' cash registers. A neat little shop. Baklavas look very tasty.

Write some of your reviews for the company Zahidoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *