Dürümiye

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Dürümiye

Address :

Yunus Emre Cd. no 20, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9787
Website : http://hamzet.com/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Yunus Emre Cd. no 20, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
K
K. S. on Google

Çok teşekkür ederiz yemekler ve ikramlar leziz di, sohbet güzeldi
Thank you very much, the food and treats were delicious, the conversation was nice
h
hüseyin kılıç on Google

Sadece dürüm değil pidesi de çok güzel ve lezzetli... Gaziantep lahmacunu çok güzel aynı lezzeti Ankara da bulmak çok zor. Tavsiye ederim. Antep liyik ağam deyince farkı olur.?
Not only the pancake but also the pita are very beautiful and delicious ... Gaziantep lahmacunu is very nice, it is very hard to find the same flavor in Ankara. I advise. Antep lyiik is different when I say my tree.
S
Selman Gokkaya on Google

Hızlı ve leziz menüsü var. Antep damak tadını vermeye çalışmışlar, ellerine sağlık. Lahmacunu, Antep katmeri ayrıca tatmalısınız. Tavuk etini özellikle tavsiye ediyorlar, sıradan piyasa tavuğu değil. Ayranı ise fazla şişkinlik yapmıyor. Yeşillikler ve mezeler taptaze.
It has a fast and delicious menu. They tried to give the taste of Antep, health in their hands. You should taste the Lahmacunu and Antep Katmer separately. They especially recommend chicken meat, not ordinary market chicken. Ayran does not cause much bloating. Greens and appetizers are fresh.
N
Nur Banu Nazlı on Google

Orta halli bir yer. Esnaf lokantası gibi. Lahmacununu tavsiye derim. Beyran fena değil. Temizlik hijyen daha iyi olabilirdi. Bu yönden pek hoşuma gitmedi. Personel güler yüzlü.
It's a mediocre place. It's like a grocery store. I recommend the Lahmacun. Beyran is not bad. Cleanliness could have been better. I didn't like this aspect. The staff is smiling.
M
Murat Can on Google

Lezzet güzel fakat temizlik hak getire. Yemege hapşıran şef, lekeli tabak çatal VS. Ne ararsanız var
Taste is good, but cleanliness does not pay off. Chef sneezing at dinner, stained plate fork VS. What are you looking for?
Z
Zülal Yıldız on Google

Geldiğim en iyi esnaf lokantası diyebilirim. Yeni ismi Hamzet olmuş. Gaziantep lahmacunu bu civarda yediğim en iyi lahmacun. Tekrar geldiğimde adana, lebeniye çorbası ve katmerini deneyeceğim. Fiyatlar değişmezse çok iyi lahmacun6, Gaziantep lahmacun10, adana dürüm 13tl. Adana diger mekanlardaki gibi küçük değil gayet doyurucu. Közlenmiş patlıcan mezesi harika. İlk ziyaretimdi devamı olacak muhtemelen.
I can say the best artisan restaurant I've ever come to. Its new name was Hamzet. Gaziantep lahmacun is the best lahmacun I have eaten in this area. When I come back, I will try adana, lebeniye soup and katmer. If the prices don't change, very good lahmacun6, Gaziantep lahmacun10, adana wrap 13tl. Adana is not small like in other places, it is very satisfying. The roasted eggplant appetizer is great. My first visit will probably continue.
H
Hamza Celik on Google

Bir Urfalı olarak Ankara da bizim oraların lezzetini bulmak zor ama burayı sevdim beyran gerçekten lezzetliydi fiyatlarda iyi 20 TL beyran, yanında meze salata servisi geniş daha ne olsun lahmacunda güzeldi malzemesi bol yalnız sarımsak biraz daha hissedilir olmalıydı Antep lahmacununda. Teşekkürler
As an Urfa native, it is difficult to find the flavor of our places in Ankara, but I liked it here, beyran, it was really delicious, the prices were good 20 TL beyran, besides the appetizer salad service was good, what else was good in the lahmacun, the material was rich, but the garlic should have been a little more felt in Antep lahmacun. Thanks
M
Mehmetali Bilgiç on Google

Berbat bir yer beyran çorbası diye pirinç lapası satıyor boşuna paranızı çöpe atmayın
A lousy place sells rice porridge for beyran soup, don't waste your money for nothing

Write some of your reviews for the company Dürümiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *