Camuzoglu Baklava

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Camuzoglu Baklava

Address :

Mimar Cd. No:24 D:I, 06460 Çankaya/İstanbul, Turkey

Categories :
City : Çankaya/İstanbul

Mimar Cd. No:24 D:I, 06460 Çankaya/İstanbul, Turkey
N
Nuri ÖZSARI on Google

Güzel
Beautiful
m
meçhul kişi on Google

Kakaolu gullac harika
Cocoa gullac is great

Write some of your reviews for the company Camuzoglu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Samsun SS Olympic Pool Erenler Cumhuriyet Yatili Ilkogretim Bolge Okulu Çakmak Lunapark Ayanoğlu Eczanesi - Ayanoğlu Eczanesi TEXTILE OGUZ Loba Cafe Melih Ticaret Aygaz Tüp Bayisi Hakmar Market DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj