Tatlımm - Sağduyu Cd. No:44 D:B

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Tatlımm

Address :

Sağduyu Cd. No:44 D:B, 06270 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06270
Categories :
City : Mamak/Ankara

Sağduyu Cd. No:44 D:B, 06270 Mamak/Ankara, Turkey
S
Sumeyye Deniz on Google

Çeşit çeşit tatlilariyla şahane lezzetler sunan bir mekan ben çok beğendim ☺️☺️☺️
A place that offers wonderful tastes with a variety of desserts, I like it very much ☺️☺️☺️
R
RIDVAN CANSEVER on Google

Hem ekonomik hem kaliteli diye yoruma baslamadan o iceri girer girmez kurdana takili ikramlar geldi aklima cok tatli :)))
Before I started to comment because it was both economical and high quality, as soon as he entered, the treats attached to the wolf came to my mind, very sweet :)))
M
Muhammed ARAS (Sakaleyn) on Google

Gayet güzel ve başarılı alınabilir.
It is very beautiful and successful.
F
Faruk YORULMAZ on Google

Temizlik hijyen kötü içeri girdiğinde nezihlik yok tatlıları da güzel değil sadece adı tatlı yediğiniz zaman anlarsınız tavsiye etmiyorum
Cleanliness and hygiene are bad, there is no decentness when you come in, the desserts are not good either, you only understand the name when you eat dessert, I do not recommend it.
A
Abdullah TURAN on Google

Fiyat performans çok kötü. Tavsiye etmem.
Price performance is very bad. I do not recommend.
M
Mehmet Ali EROL on Google

Subelestikte lezzetti va tadı kaçtı ve marka adında tatlıların kalitesine göre fiyatları pahalı ne fıstık tadı var nede ceviz tadı
It was delicious and tasteless in subelestic, and the prices are expensive according to the quality of the sweets in the brand name, neither pistachio taste nor walnut taste
G
Gezmeci on Google

Kalitesi bozulmuş sanki,glikoz tadı aldım, birde 120-130 TL para veriyoruz. Yapmayın şu gıdalarla oynamayın. Bakın sonra elinizde avucunuzda ne varsa gider.
It seems like its quality has deteriorated, I tasted glucose, and we pay 120-130 TL for one. Do not play with these foods. Look, then whatever you have in your hand will go.
H
Haluk KARAARSLAN on Google

Üç çeşit tatlı vardı servis, biri iyi ama diğerleri lezzetleri farklı idi bayat Gibi, beş parça vardı, yanında içecek 50 lira fiyat geldi fiyat bence performansa göre yüksek
There were three kinds of sweets, one of them was good, but the others were different in taste. It was stale Like, there were five pieces, the price of the drink was 50 liras, I think the price is high compared to the performance.

Write some of your reviews for the company Tatlımm

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *