Gaziantepli baklavacı Yusuf usta - Cumhuriyet Cd. NO:10/C

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Gaziantepli baklavacı Yusuf usta

Address :

Cumhuriyet Cd. NO:10/C, 06800 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9897
Postal code : 06800
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Cumhuriyet Cd. NO:10/C, 06800 Gölbaşı/Ankara, Turkey
I
Ilker uğurluer on Google

Süper diyemem ama gayet iyi diyebilirim
I can't say it's great, but I can say it's pretty good.
F
Fatih Sarıkaya on Google

Gerçekten golbasi na bir tatlıcı gerekiyordu HOSGELDİNİZ ürünler harika çalışanlar keyifli özellikle bombastik tatlısı bir harika mutlaka denemenizi tavsiye ederim. ..
A really sweet dessert was required for golbasi. ..
b
burcu aktar on Google

Yediğimiz en güzel baklava ve dondurmayı uğramadan geçmeyin ??
Don't miss the best baklava and ice cream we've ever eaten ??
Y
Yetkin Erdoğdu on Google

Ankara'daki en iyi soğuk baklava.
The best cold baklava in Ankara.
A
AUS on Google

Tatlılarınız kat şekil vs olarak çok güzeldi.Çeşit mevcut.Bol fıstıklı baklava ürününden satın almıştım şekerin çok ağırdı 1 tane zor yedim.Ben baklavayı cok seven bırı olarak o kadar kestıkı nasıl bır şeker kullanıyorsunuz bılmıyorum cok agır geldı.
Your desserts were very nice in folded shapes, etc. There are varieties. I bought a lot of pistachio baklava, the sugar was very heavy and I ate one hard. As a person who loves baklava so much, I do not know how you use sugar.
R
RS T on Google

Temiz bir ışletme, sertifikalı alpedo dondurma satışı yapmaları ayrıca güzel, lezzetli doldurma ve tatlı için tercih edilir , fiyat olarak dondurma biraz farklı diğer dondurmacılara göre ama güvenilir lezzetli tavsiye ederim
It is a clean establishment, they sell certified alpedo ice cream, it is also preferred for nice, delicious filling and dessert, the price of ice cream is a little different compared to other ice cream shops, but it is reliable and delicious, I recommend it.
G
Gokhan Guney on Google

Bayat ürün, 115₺'ye bayat hamur yedik, pandemiyi bahane edip insan sağlığıyla oynamayın
Stale product, we ate stale dough for 115₺, don't use the pandemic as an excuse and play with human health
B
Burak Aktar on Google

Odun ateşinde baklava bence müthiş bir tat denemeniz gerek!!!
Baklava in wood fire, I think you should try a great taste !!!

Write some of your reviews for the company Gaziantepli baklavacı Yusuf usta

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *