TATLICI ZİYA

4/5 based on 8 reviews

Contact TATLICI ZİYA

Address :

Ayvalı Cd. NO: 151/A, 06000 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Ayvalı Cd. NO: 151/A, 06000 Keçiören/Ankara, Turkey
M
Muhammed goktas on Google

Tatlıcı ziyada lezzet var hijyen var anlayıs var müşteriye samimiyet var kesinlikle tercih edilmeli her yerde en iyisi tatlıcı ziya✅✔✅✔✅✔?
There is taste in sweetness, there is hygiene, there is understanding, there is sincerity to the customer, it should definitely be preferred, the best dessert everywhere is ziya ✅✔✔✔✔✔?
M
Muammer CİVAN on Google

Tatlıcı ziya mükemmel bir yer imalat hanesini ve şubelerini iyi bilirim Her damağa uygun tatlı çeşidini rahatlıkla tadabileceğiniz bir yer.
Dessert ziya is an excellent place, I know the manufacturing house and its branches well It is a place where you can easily taste a variety of sweets suitable for every palate.
N
Nida Nur Göktaş on Google

Her yerde en iyisi en güzeli tatlıcı ziya en lezzetli ürünlerden bence cok guzel tatlılar cok iyi kesinlikle tercih edilmeli.
The best, the most beautiful dessert, the most delicious products everywhere, I think, very good desserts should definitely be preferred.
G
Gültekin Çinçin on Google

Süper tatlının yanı sıra çok lezzetli birde çayları vardı.
In addition to the super sweet, they also had very tasty teas.
K
Kadir Eroglu on Google

Evi, barkı satın öyle gidin... Tabağınızı, çatalınızı evden götürün. Zira porsiyon olarak yemek isterseniz güzel bir hesap sizi bekliyor...
Buy the house, bar and go... Take your plate and fork from the house. Because if you want to eat as a portion, a good account is waiting for you...
R
Ramazan Eroğlu on Google

Bugün büyük bir beklentiyle gittik.Hem tatlısı kötü hem fiyatı çok pahalı.Kesinlikle tavsiye etmiyorum.Arkadaşlar buraya gidene kadar hakiki tatlıya hak ettiği fiyatı verin yiyin.
Today we went to a great expectation.
H
Hakan B. on Google

Fiyat kalite açısından pahalı bulduğum yer. Kullanılan şerbet mide yakıyor. Lezzet konusunda herkesçe kabul gören kriterleri sağlamıyor. Soğuk baklava idare eder. Ama son zamlardan sonra piyasadaki en iyileri denilecek yerler ile fiyat politikası var ancak lezzet hala orta düzeyde. Kullanılan şerbeti değiştirmeleri gerekiyor. Ciddi derecede lezzette sıkıntı var.
The place I find expensive in terms of price quality. The sherbet used burns the stomach. It does not meet the criteria accepted by everyone in terms of taste. Cold baklava will do. But after the last price hikes, there are places to call the best in the market and price policy, but the taste is still at medium level. They need to change the syrup used. There is a serious problem with taste.
D
Dr A Ahmed on Google

Moderate

Write some of your reviews for the company TATLICI ZİYA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *