Özsüt - Mevlana Blv. No:2 D:2080

3.6/5 based on 8 reviews

About Özsüt

İbrahim Urlulu yönetiminde dev bir üretim ağı ve mağazalar zinciri kuran Özsüt, 1991 yılında ilk şubesini Alsancak’ta açıyor ve 2002 yılına gelindiğinde şube sayısı 20’ye yükseliyor.

Azerbaycan’da da 3 mağaza açarak ve bugün 5 mağazaya ulaşarak hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen tatlı şeflerinden Karim Bourgi’den aldığı danışmanlık hizmeti ile geleneksel lezzetlerine dünya mutfaklarından eşsiz tatlar ekleyen ve hem yerelde hem de globalde ününü her geçen gün artırarak eşsiz tatlarına hayran bırakan Özsüt’ün lezzet yolculuğu hız kaybetmeden sürüyor!

Günümüzde Özsüt mutfağında, kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık gizli tariflerinden dünya mutfaklarına uzanan zengin bir menü sunmaya devam ediyor.

Contact Özsüt

Address :

Mevlana Blv. No:2 D:2080, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06560
Website : http://www.ozsut.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Mevlana Blv. No:2 D:2080, 06560 Yenimahalle/Ankara, Turkey
H
Husam A. Mahmod Ateer on Google

Verey good food
S
Stacey Roi on Google

Delicious desserts and cay!
a
abdallah alkurdi on Google

Very bad food, bad service
S
Sabbir Hasan on Google

Excelent place for light sweet u can study here also.
K
Karim Habsi on Google

My wife and I had a wonderful Turkish breakfast, excellent service and very nice atmosphere. Highly recommended.
C
Caner Ozkurt on Google

Great atmosphere. However extremely poor service. Waited more than 30 minutes and then found out they mixed up orders. Not to mention there were only a handful of customers.
B
Banu Sarıaslan on Google

It is a chain i trust and generally choose but i was not happy with this branch. The manager has to find a solution to the AC plus the food was not good this time. The service was good ?
k
karam ali alani كرم علي العاني on Google

The food is very bad, I didn't like it

Write some of your reviews for the company Özsüt

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *