Gurmen Catering

4.8/5 based on 4 reviews

About Gurmen Catering

Gurmen Yemek

1989 yılında Ankara Siteler’de yemek sektörüne yeni bir lezzet kazandıran Gurmen Yemek, 30 yıllık lezzet serüvenine, hizmet kalitesi, sağlıklı beslenme ve hijyen politikalarına uygun olarak devam etmektedir.

Şirketimiz tecrübeli ve nitelikli personeli, taze ürün politikası, hızlı servis anlayışı ile hazır yemek üretimi hizmetini, aldığı hizmet kalitesi politikalarına uygun olarak sürdürmektedir. Kendini her geçen gün geliştiren Gurmen Yemek, personel eğitimlerini ve kontrollerini periyodik olarak yapmakta ve sektörel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Siz değerli müşterileriyle de, hizmet kalitesi politikasına uygun olarak varlığını ve sektördeki liderlik yarışını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Contact Gurmen Catering

Address :

1333. Cd. No : 48, 06450 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9989
Website : http://gurmenyemek.com.tr/
Categories :
City : İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara

1333. Cd. No : 48, 06450 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Turkey
A
Alihan Akpinar on Google

A
Adnan SAĞLAM on Google

N
Naki Cengel on Google

M
Murat Demir on Google

Catering hizmeti veren bir kurum
Catering company

Write some of your reviews for the company Gurmen Catering

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *