Bambino Fırın Yaşamkent - 3061. Cadde No: 5A/1

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Bambino Fırın Yaşamkent

Address :

3061. Cadde No: 5A/1, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06810
Website : http://www.bambinofirin.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

3061. Cadde No: 5A/1, 06810 Çankaya/Ankara, Turkey
M
Murat V. GÖKÇE on Google

Bambino Fırınlarından genel olarak memnunuz. Dün bu şubede kahvaltı yaptık genel olarak memnun kaldık. Çalışanlar genel olarak iyi...Servisimizi yapan Hasan beyin pozitif davranışları takdire değer...
We are generally satisfied with Bambino Ovens. We had breakfast at this branch yesterday and we were generally satisfied. The employees are generally good... The positive behavior of Hasan, who provides our service, is admirable.
e
enver bilir on Google

Bu zamana kadar yediğim en güzel hamur işi yapan fırın diyebilirim. poğaça ve börek olarak. tek geçerim. iç malzemeleri bol taze mide yakmayan şahane lezzet. en favori poğaçam ise Dereotlu ve zeytinli. Börekte ise Peynirli ve Patatesli. tüm çalışan personellerin emeğine yüreğine sağlık.
I can say that the bakery makes the best pastries I have ever eaten. as pastries and pies. I pass alone. A delicious taste that does not burn the stomach with plenty of fresh ingredients. my favorite pastry is with dill and olive. Börek with Cheese and Potatoes. heartfelt condolences to all the working staff.
A
Amirali Nurmagomedov on Google

eksi maya cevdar ekmegi aldim, fiyatini geciyorum, 1 dilimini zor yedim, kalani cop, cok kotu, ici resmen hamur
I bought minus yeast rye bread, I can't beat the price, I barely ate 1 slice, the rest is batons, it's very bad, it's just dough.
G
Gizem Yilmaz on Google

Birkac kez ekmek almaya bu firina kadar yurudum, ekmeklerini cok ovuyorlar, ama gercekten her zaman almak icin pahali geliyor. Keske ekmek bu kadar pahali olmasa
I walked to this bakery to buy bread a few times, they rub their bread a lot, but it really always seems expensive to buy. I wish bread wasn't so expensive
Y
Yeşim on Google

4 parça kuru pasta için 25 lira ödedim. Fazla bulduğumu söylediğimde kilo fiyatının 100 lira olduğunu söylediler. 16 kuru pastanın bir kilo etmeyeceği çok aşikar. Kisacası kazıklandım. Tavsiye etmem. Çay da bayattı.
I paid 25 lira for 4 pieces of dry cake. When I said that I found it too much, they said that the price per kilo was 100 liras. It is very obvious that 16 dry cakes will not weigh a kilo. In short, I was screwed. I do not recommend. The tea was also stale.
A
Ali Emre Akgunes on Google

Sabah Kahvaltı için gittiğimiz fırında karaköy böreği ve ev yapımı börek maalesef çok hamur tazeliği iyi değildi, durumu yetkililere ilettim de şaşkınlıkla beni dinlediler sadece. Ayrıca simit standart, sandviç orta düzeyde lezzette.
Karaköy pastry and homemade pastry in the bakery we went for breakfast in the morning, unfortunately, the dough freshness was not very good, I informed the authorities about the situation, and they only listened to me in surprise. In addition, bagels are standard, sandwiches are medium in taste.
ç
çiğdem bayram on Google

Kızımın kurs çıkışı uğradık kahvaltı için. Çay bardağında koca bir dudak iziyle geldi bardak. Çay ikram edecekleri yere o çayı yazmışlardı hesaba. Çalışan kalktığımız masayı eliyle temizledi. Hijyen sıfır. Bir daha adımımı atmam.
We stopped by for breakfast after my daughter's course. It came with a big lip mark on the teacup. They had written that tea on the account where they were going to offer tea. The employee cleaned the table we got up from with his hand. Hygiene is zero. I will not step again.
N
Nurgül Aytaç on Google

Birkaç kere gitme fırsatım oldu ve ne zaman gitsem aynı güleryüz,ilgi ve samimiyet.Çalışanları çok alakadar,sahibi olduğunu tahmin ettiğim beyefendi inanılmaz kibar.Yediğimiz içtiğimiz taze ve lezzetliydi,pastaları vs de inanılmaz güzel görünüyordu henüz deneme şansımız olmadı.Fiyat performans olarak beklentimizi karşıladı,en azından ne yedik ne içtik demeden çıktık,son zamanlarda gittiğimiz birçok mekanın aksine :) Her zaman söylerim ne sattığınız değil nasıl sattığınız önemli olan,bu adamlar hizmet işini güzel yapıyorlar vesselam ?
I had the opportunity to go a few times and every time I go, the same smiling face, interest and sincerity. The staff is very caring, the gentleman I guess is the owner is incredibly polite. What we ate and drank was fresh and delicious, the cakes etc. looked incredibly beautiful, we haven't had a chance to try yet. The price met our expectations in terms of performance. , at least we left without saying what we ate or drank, unlike many places we went to recently :) I always say it's not what you sell, it's how you sell, these guys are doing a good job of service ?

Write some of your reviews for the company Bambino Fırın Yaşamkent

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *