Mutlu Cicek Lokantasi - Gül Sk. No:4

4/5 based on 5 reviews

Çiçek Lokantası - Ciceklokantasi.com.tr

51 yıldır başkentlilerin en gözde mekanı olmayı başaran Çiçek Lokantası, Eskişehir Yolu’nda da açtığı şubesiyle Ankara’nın lezzet ustası olmaya devam ediyor. Lokantanın lezzet sırrı ise ocağının 24 saat boyunca hiç sönmemesi.

Contact Mutlu Cicek Lokantasi

Address :

Gül Sk. No:4, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06590
Website : http://www.ciceklokantasi.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Gül Sk. No:4, 06590 Çankaya/Ankara, Turkey
t
tevfik demir (tefo) on Google

M
Mükerrem Siviş on Google

Eh
Eh
T
Tamer Bayrak on Google

Bu civarda yemek yiyebileceğiniz güzel hizmet sunan bi yer
A nice serving place to eat around here
Y
Yaşar Whiteiron on Google

Ankara'nın tanınan lokantalarındandır.
It is one of the well-known restaurants of Ankara.
N
Nima Hadavi on Google

Overall both my friend and I would like to pass on our sincere thanks for an excellent day.

Write some of your reviews for the company Mutlu Cicek Lokantasi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *