Waffle Art - Taşkent Cd. No:14

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Waffle Art

Address :

Taşkent Cd. No:14, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06490
Website : http://www.waffleart.com.tr/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Taşkent Cd. No:14, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
İ
İlayda Tunçer on Google

Çok sevdiğim wafflerı harika olan,gerçi lokma yedikten sonra pek gitmek istemedi canım ancak güzel bir mekan.
My favorite waffles are great, though I didn't want to go much after eating the bite my dear, but it was a nice place.
E
Erdem Ercan on Google

Fiyatlar uygun ve wafflelar llezzetliydi, cok kalabalık olmadığı sürece oturmaya ve waffle yemeye müsait bir mekan.
The prices were affordable and the waffles were delicious, it is a place to sit and eat waffles unless it is too crowded.
M
Matrix Devil on Google

Menular çok az, hamur uzerine bir inçe kat çikolata surmuş , ve 20 tl aliyor. Beyefendin davranişi çok kotu, sanki bedavaya veriyor ! Tekrar gitmem....
Menus are very few, one inch of chocolate on the dough, and it takes 20 TL. The gentleman's behavior is very bad, as if he's giving it for free! I won't go again ....
S
Selin Göçer on Google

Ankarada en iyi waffle yapan mekan diyebilirim. Icine giren malzemelerin hepsi dogal kestane sekeri bile gercek. Mukemmel samimi bir isletmecisi var kesinlikle gitmelisiniz
The best place to make waffles in Ankara. All of the ingredients are even natural chestnuts. There is an excellent friendly operator.
E
Elif Sude on Google

Arkadaşımla dükkana girdiğimizde iki kişi tavla oynuyordu. Biri bizi karşıladı ve siparişlerimizi aldıktan sonra tavla oynamaya devam ettiler. Beklediğimizi belli etmek için çalışanlara baktık sürekli ama önlerindeki oyun bizden daha önemli olmalı ki bize aldırmadılar. 10 15 dakika bekledik ki ninayet oyunları bitti. Siparişlerimizi hazırlamak için kalktıklarında hala oyunu tartışıyorlardı. Biz de rahat rahat oyunlarına devam etmeleri için hemen kalktık. Bence siz de gidip oyunlarını bölmeyin, hoş gitseniz de takmıyorlar zaten.
When I entered the shop with my friend, two people were playing backgammon. Someone greeted us and continued to play backgammon after receiving our orders. We look at the work we expect to be steady but obviously more important games in front of us, they ignore us. We waited for 10 to 15 minutes, so the final game was over. When they got up to prepare our orders, they were still discussing the game. We immediately got up to continue their casual games. I think you don't go and interrupt your games, they don't care if you go.
b
b on Google

geldiğimizde iki kişi tavla oynuyordu, eleman siparişimizi aldıktan sonra hazırlamak yerine tavla oynamaya devam etti, aradan baya bir zaman geçince zahmet edip kalktı. müşteriye verilen önem sıfır, böyle bir ilgisizlik ve saygısızlık karşısında şaşırıp kaldım tam anlamıyla rezalet.
When we arrived two people were playing backgammon, the staff continued to play backgammon instead of preparing our order after receiving our order. The attention given to the customer is zero, I'm stuck in the face of such indifference and disrespect literally disgrace.
G
Güzide Binici on Google

Kampanyaları güzel ve fiyatları öğrenciye uygun tadları da fena değil ?
The campaigns are good and the prices are affordable for the student.
A
Ahmad on Google

Good dessert in economical price

Write some of your reviews for the company Waffle Art

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *