Kumpirevi - Turan Güneş Blv. Panora AVM 182/218

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kumpirevi

Address :

Turan Güneş Blv. Panora AVM 182/218, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 06450
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Turan Güneş Blv. Panora AVM 182/218, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
g
gastroservet on Google

Hem kumpir hem de salata porsiyonları büyük, temiz ve kaliteli.
Both baked potato and salad portions are large, clean and of good quality.
İ
İrfan Kala on Google

Yıllardır giderim. Kumpirleri çok iyi. Pişmiş sosis koymaları, mozarella koyup fırınlamaları kumpiri lezzetli yapıyor. Ancak son zamanlarda sanki özellikle kasada duran beyefendi dahil çalışanlar sanki mutlu değil gibi, müşteriye karşı gülümseme azalmış. Bir de gözüme çarpan, eskiden mozarellayı iki kaşık koyarlardı, şimdi 1 kaşık koyuyorlar. Ama hala Ankara'da yenilebilecek açık ara en iyi kumpir abartısız burada.
I go for years. The baked potatoes are very good. Putting cooked sausage, putting mozzarella and baking makes the kumpir delicious. However, lately, the smile towards the customer has decreased, as if the employees, especially the gentleman standing in the safe, are not happy. One thing that caught my eye was that they used to put two spoons of mozarel, now they put one spoon. But still, the best baked potatoes that can be eaten in Ankara are without exaggeration here.
S
Serkan Polat on Google

Panorada kumpir yemek için uygun bir seçenek. Taze meyve suları da var. Bikaç kez denedik, sıcak ve taze idi.
A suitable option for eating kumpir on the panorama. There are also fresh juices. We tried it a couple of times, it was hot and fresh.
F
Fidan Samet on Google

Peynirli mevsim salatasına bayıldım. Kumpirleri çok güzel.
I love the seasonal salad with cheese. Their baked potatoes are very nice.
c
ceren nalbantoglu on Google

Senelerdir müdavimi olduğumuz kumpir eviydi kendisi ancak artık malzeme koymayı unutuyorlar sadece patates ile öğünü tamamliyorsunuz. Keşke kaliteden, sunumdan ödün vermeselerdi.
It was the bakery house that we have been a regular at for years, but they forget to add the ingredients now, you just complete the meal with potatoes. I wish they didn't compromise on quality and presentation.
D
Dilan Erkol on Google

Canımız kumpir çektiğinde hep çiftliğe giderdik bu seferde yakın diye burayı tercih ettik ancak malzeme konusunda bu kadar pinti bır yer hayatımda görmedim ben ve bence kasadaki beyefendi de çok kaba (sanırım sahibi) . Asla önermiyorum yolunuz düşerse yolunuzu değiştirin . Neyse ki ananaslı limonatasi az da olsa iyiydi .
We always went to the farm when we craved baked potatoes, but this time we chose this place because it is close, but I have never seen such a mean place in terms of materials in my life and I think the gentleman at the cash register is also very rude (I think the owner). I never recommend it, change your way if you fall. Luckily the pineapple lemonade was a little bit good.
А
Анна Белая on Google

Delicious food
m
momongo (deagle3) on Google

Nice

Write some of your reviews for the company Kumpirevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *