Pancakes Academy

4/5 based on 8 reviews

Contact Pancakes Academy

Address :

Giresun Cd. 37/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Categories :
City : Keçiören/Ankara

Giresun Cd. 37/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
F
Filizzz on Google

Çok lezzetli. Ailecek çok beğendik. O yüzden ikinci defa gittik
So delicious. We loved it as a family. So we went a second time
M
Muhammed Gedik on Google

Yeni açılan bir mekan(10.11.2019) dışarıdan gördüğüm kadarıyla yazacağım. İçeri girip ürünlerin tadına bakmadım. Çalışanların tutumları hakkında bir bilgim yok. Ürün kalitesi nedir nasıldır bilmiyorum. Dışarıdan baktığım kadarıyla yazacağım. Oldukça eğleneli ve keyifli bir görüntüye sahip bir waffle restoranı. Civarda benzeri waffle mağazaları var. Burası academy diyor. Fakat bildiğim kadarıyla akademik olarak yani eğitim açısından her hangi bir organizasyonu bulunmuyor. Dışarıdan çok eğlenceli bir mekan. Orada olmak istiyorsun.
I will write a newly opened venue (10.11.2019) as far as I can see from the outside. I didn't go in and taste the products. I don't know about the attitude of the employees. I don't know what the quality of the product is. From the outside, I will write. A waffle restaurant with a fun and pleasant look. There are similar waffle shops nearby. This place says academy. But as far as I know, it does not have any academic or educational organization. A very entertaining venue from the outside. You want to be there.
M
Murat Güler on Google

Mekan küçük olmasına rağmen duvardaki grafiti ler çok ferah güzel göstermiş.
Although the place is small, the graffiti on the wall made it look very spacious and beautiful.
O
Oğuzhan Tümtürk on Google

Fiyat performans olarak keçiörenin en önde gelen mekanlarından birisi. Hava - 7'yken bile içerisi sıcaktı. Personeller güler yüzlü ve nazik bir şekilde ilgilendiler.
The price is one of the leading locations of the keceater as performance. Even when the weather - 7 was hot inside. The staff were friendly and gentle in a friendly way.
F
Furkan Gür on Google

İçeri girdiğimizdeki karşılanma müthiş herkes düşük puan vermiş içeri girdiğimde gördüm ama şaşırdım waffle ekmeği müthiş kıtır kıtır bir kağıt veriyorlar üzeri dolduruyorsunuz hiçbir şey için ekstra ücret yok 24 tl ye doya doya waffle yiyebilirsiniz kız arkadaşım bitiremedi bile hizmet müthiş ilgi müthiş bence yasaklardan sonra kendilerine düzen vermişler hakettikleri puan bu kadar düşük değil kesinlikle afiyet olsun ?
The welcome when we walked in was awesome, everyone gave a low score when I walked in, I saw it, but I was surprised, they give waffle bread with a very crunchy paper, you fill it up, there is no extra charge for anything, you can eat waffles to your heart's content for 24 TL. My girlfriend couldn't even finish the service, great interest, I think they arranged themselves after the ban. the score they deserve is not that low, definitely enjoy ?
B
Baran Karataş on Google

İlgi alaka ve kalite gerçekten çok güzel.. Herkes için tavsiye edeceğim bir işletme??.
The attention and quality are really nice.. It's a business that I would recommend to everyone??.
m
mehmet tacın on Google

Best
S
Syed Abdul Rafay Hammad on Google

Scrumptious and delicious pancake

Write some of your reviews for the company Pancakes Academy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *