Sark Burma Kadayifcisi - Tıp Fakültesi Cd. No:117/A

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Sark Burma Kadayifcisi

Address :

Tıp Fakültesi Cd. No:117/A, 06620 Mamak/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06620
Categories :
City : Mamak/Ankara

Tıp Fakültesi Cd. No:117/A, 06620 Mamak/Ankara, Turkey
T
Tekin “ZORBEY” YILMAZ on Google

Oturacak yer yok.
No place to sit.
J
Jöntürk MG on Google

Sütlü fıstıklı kadayıf tavsiyemdir
Kadayif with milk pistachio is my advice
C
Cihan ÇELİK on Google

Çok güzeldi. Sütlü fıstıklı efsane...
It was beautiful. The legend with the milky pistachio ...
E
Ersin ŞAHİN on Google

Sohbeti de guzel dondurması da,yolu düşene tavsiye edilir
Both chat and ice cream are recommended
g
gökhan kılıç on Google

Cemal gürsel şubesinden tatli aldım üstünde böcek vardı
I had bugs on Cemal Gürsel branch
H
Hakan Gokmen on Google

Sık sık alışveriş yaptığımız kaliteli ve lezzetli bir yer.
It is a quality and delicious place where we shop often.
M
Misbah KURTULMUŞ on Google

Tatlıları oldukça lezzetli ve taze
Desserts are very tasty and fresh
A
Ada Yalgın on Google

Tatlıları günlük taze yapılıyor çok müşterileri var bazı tatlılar hemen bitiyor
Their desserts are made fresh daily, they have a lot of customers, some desserts run out right away

Write some of your reviews for the company Sark Burma Kadayifcisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *