Mastika Meyhane - Azerbaycan Cd. No:38

5/5 based on 3 reviews

Contact Mastika Meyhane

Address :

Azerbaycan Cd. No:38, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +977
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Azerbaycan Cd. No:38, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Alex Zapara on Google

N
Nebi Nurullah Güven on Google

M
Mart Medya on Google

yeni ve çok keyifli bir mekan
new and very pleasant place

Write some of your reviews for the company Mastika Meyhane

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Meat and Fish Institution Eren halıcılık Fatih Oyuncak Daka Maritime & Ship Agency Company Ltd. Selcuk Eraydın Imam and Preacher Middle School Murat Pide Kebap VATAN KARGO DORSAB ŞUBESİ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kablo Türksat DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj